Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

Η ΣΤΑΣΥ, αξιοποιεί τις δυνατότητες του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου για αύξηση εσόδων

Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος της Αθήνας που για χρόνια είχε εγκαταλειφθεί λόγω των νέων γραμμών του μετρό φαίνεται πως αποτελεί μια ξεχασμένη «πηγή» εσόδων με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να κάνει «στροφή» και να διαβλέπει τεράστια έσοδα από την αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει αλλά και των χώρων για διαφήμιση.

Μετά τον διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που προκήρυξε η ΣΤΑΣΥ για ακίνητα «φιλέτο» όπως η ιδιοκτησία στον τερματικό Σταθμό του Πειραιά 32 στρεμμάτων περίπου, στο σταθμό του Θησείου περίπου 20 στρέμματα, στο σταθμό Αττικής περίπου 12 στρέμματα αλλά και η έκταση εκατέρωθεν των σιδηροτροχιών σε μήκος 25 χιλ, και πλάτος από 8 έως 20 μέτρα ένας νέος διαγωνισμός βγήκε στον ...αέρα και αφορά την μίσθωση είκοσι ένα (21) χώρων που βρίσκονται κατά μήκος του δικτύου του ΗΣΑΠ (της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ) για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών.

Πρόκειται για πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στη ΣΤΑΣΥ μετά τη λήξη της 9ετίας να μπορεί μονομερώς να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης για τρία (3) επιπλέον έτη μετά από διαπραγμάτευση για το τίμημα του μισθώματος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Αθηνάς 67.

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με το μεγαλύτερο μίσθωμα για το σύνολο των υπό μίσθωση χώρων.

Ο διαγωνισμός για τα ακίνητα του ΗΣΑΠ 
Στόχος της ΣΤΑΣΥ είναι παράλληλα και αξιοποίηση του της ακίνητης περιουσίας της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος της γραμμής 1 (πρώην Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος).

Ειδικότερα έχει τους παρακάτω στόχους:
  • Αξιοποίηση των ιδιοκτησιών της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος ή σε σχετικά μικρή απόσταση από την γραμμή 1 ως περιουσιακών στοιχείων (asset) που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό.
  • Αξιοποίηση των ιδιοκτησιών της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος ή σε σχετικά μικρή απόσταση από την γραμμή 1 για την αντιμετώπιση αναγκών των όμορων περιοχών και μετατροπή τους σε στοιχεία που θα λειτουργούν πολεοδομικά εγκάρσια προς τη γραμμή και θα συνδέουν τις περιοχές.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται έκθεση χαρακτηριστικών ανά ακίνητο της ΣΤΑΣΥ και έκθεση χωρικών αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών των περιοχών από τις οποίες διέρχεται η γραμμή. 

Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνεται υπόμνημα για επιλεγμένα ακίνητα με την προτεινόμενη χρήση/αξιοποίηση, αξιολόγηση επενδυτικών δυνατοτήτων, αξιολόγηση δυνατότητα κάλυψης χωρικών αναγκών δήμων, πρόταση τρόπους αξιοποίησης και χρηματοδότηση. 

Τα ακίνητα (μέχρι τρία) θα υποδειχθούν από την ΣΤΑΣΥ κατά την έναρξη του δεύτερου σταδίου. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου