Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Νέα διοίκηση στον ΟΑΣΑ - Αναβαθμίστηκε σε πρόεδρο, από δ/ντα σύμβουλο ο κ. Ιωάννηςς Σκουμπούρης

Νέο διοικητικό συμβούλιο διόρισε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με ισχύ από σήμερα 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αξιολογήθηκαν και επελέγησαν στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και το συντονισμό για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αστικών δημόσιων μεταφορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

Έτσι, διορίστηκαν οι εξής:
  1. Ιωάννης Σκουμπούρης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
  2. Νικόλαος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  3. Άγγελος Αμδίτης, μη εκτελεστικό μέλος
  4. Νικόλαος Καλατζής, μη εκτελεστικό μέλος
  5. Βασιλική Κεφαλά, μη εκτελεστικό μέλος.
Το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (μη εκτελεστικό μέλος), καθώς και με τη Βασιλική Δημητρακοπούλου (μη εκτελεστικό μέλος), η οποία προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου του ΟΑΣΑ, με στόχο την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Αθήνας.

Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου:

1. Ιωάννης Σκουμπούρης:
Γεννήθηκε το 1961. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. 

Από το 1988 έως το 2002 εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε θέσεις ευθύνης όπως διευθυντής Ανάπτυξης, καθώς και υπεύθυνος Έργων όπου και διαχειρίστηκε την υλοποίηση σύνθετων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο τομέα των υποδομών, ενώ ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Από το 2002 παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, περιβάλλοντος, ενέργειας και υποδομών. 

Επιπλέον από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για την αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών φορέων, των αστικών συγκοινωνιών κ.ά. 

Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος υφυπουργού Βιομηχανίας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Το 2016 διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ. 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δημοσιεύσει επιστημονικούς οδηγούς σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2. Δρ. Νικόλαος Αθανασόπουλος:
Γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001 και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη διδακτορική του διατριβή το 2006. 

Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών. 

Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

Το 2016 ανέλαβε διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και πιστοποίηση των διαδικασιών του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της εταιρείας. 

Από τον Φεβρουάριο 2018 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking, ως Programme Manager και διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων. 

Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (2010-2013), καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016).

3. Δρ. Άγγελος Αμδίτης:
Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

Τον Ιανουάριο 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών και αυτοματοποίησης, καθώς και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων, όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 

Σήμερα είναι αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas, του οργανισμού EuroVR και διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α') στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, ενώ συμμετέχει παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιό του. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. 

Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM).

4. Νικόλαος Καλατζής: 
Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc του τμήματος Οικονομικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει την αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Με εμπειρία άνω των 15 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η Deloitte, Baker Tilly και BDO, κατέχοντας υψηλές διοικητικές θέσεις, παρείχε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους καθώς και σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών («Due Diligence» και «Vendor Due Diligence»). 

Το 2008 διατέλεσε οικονομικός διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών και από τον Φεβρουάριο 2015, είναι διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον εισηγμένο Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

5. Βασιλική Κεφαλά:
Γεννήθηκε το 1969 στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο City University της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MBA Finance) από το Lubin School of Business του Pace University της Νέας Υόρκης. 

Εργάστηκε από το 1993 έως το 1995 ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη και από το 1995 στην Ελλάδα, σε θέσεις ευθύνης στις οικονομικές διευθύνσεις της British Petroleum, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ). 

Από το 2012 είναι επικεφαλής Επενδύσεων και Αναπτυξιακών Έργων στη διεθνή εταιρεία Consolidated Contractors Company, με έμφαση σε επενδυτικά και μετοχικά θέματα μεγάλων έργων υποδομής παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 40. 

Επίσης, από τον Δεκέμβριο 2015 είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της Επενδυτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. 

Είναι μέλος του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (Global Future Council) για θέματα μακροπρόθεσμων επενδύσεων και έργων υποδομής και ορισμένη ανεξάρτητη εμπειρογνώμων στην ΕΕ σε θέματα επιδοτήσεων και επικοινωνίας.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου