Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΟΣΕΘ: Αλλάζουν όλα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης - Νέο στρατηγικό σχέδιο μέσων μεταφοράς

Ηλεκτρονικό εισιτήριο, βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός των δρομολογίων των λεωφορείων με ορίζοντα 12-24 μηνών, ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μέσων Μεταφοράς και στέγαστρα στις στάσεις είναι ορισμένα από τα έργα που προωθεί ο ΟΣΕΘ για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια τέσσερις αποφάσεις που αφορούσαν τον ορισμό ανάλογων ομάδων εργασίας που στόχο έχουν να αλλάξουν τα πάντα στις υπηρεσίες των αστικών λεωφορείων της συμπρωτεύουσας που ταλαιπωρεί καθημερινά τους επιβάτες με αναμονές που ξεπερνούν τη μία ώρα.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις ο ΟΣΕΘ σχεδιάζει από την αρχή το συγκοινωνιακό έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα ο ΟΑΣΘ θέτοντας μάλιστα ιδιαίτερα σφιχτό χρονοδιάγραμμα στις ομάδες που ορίζει.

1. Ορισμός ομάδας εργασίας βραχυπρόθεσμου ανασχεδιασμού των δρομολογίων λεωφορείων 
Δεδομένου ότι αναμένονται:

α) ο στρατηγικός σχεδιασμός των μέσων μεταφοράς του ΟΣΕΘ,
β) η μελέτη Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ,
γ) η προμήθεια 350 λεωφορείων και
δ) η έναρξη λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ,

Ο σχεδιασμός των δρομολογίων των λεωφορείων νυν ΟΑΣΘ και μέλλοντα ΑΣΥΘ πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές δυνατότητες του στόλου, στις μελλοντικές δυνατότητες του στόλου και στη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ.

Σκοπό της ομάδας αποτελεί ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός των δρομολογίων των λεωφορείων με ορίζοντα 12-24 μηνών με γνώμονα α) τις δυνατότητες του στόλου και β) την προσαρμογή στις επικείμενες μεσοπρόθεσμες αλλαγές. 

Στόχοι του ανασχεδιασμού είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου στόλου και η βαθμιαία προσαρμογή στη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ. Το τελικό παραδοτέο που θα παραδοθεί στις 15/06/2019 θα συμπεριλαμβάνει:
  • Σενάρια με προτεινόμενες γραμμές προς τροποποίηση
  • Στάσεις μετεπιβίβασης
  • Κριτήρια επιλογής των παραπάνω και αναμενόμενα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα
  • Προτεινόμενο τρόπο μέτρησης των αποτελεσμάτων των τροποποιήσεων

2. Ορισμός ομάδας εργασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις δημόσιες συγκοινωνίες της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Ιδρύεται ομάδα εργασίας για την εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις δημόσιες συγκοινωνίες της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της ομάδας είναι η προετοιμασία για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και του σχετικού διαγωνισμού. Παραδοτέο είναι τεχνική έκθεση για τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις από τον ΟΣΕΘ λόγω της εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Ειδικότερα, αντικείμενο αποτελούν οι απαιτήσεις σε στελέχωση κενών οργανικών θέσεων, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η διαδικασία συνεργασίας με τους παρόχους χρήστες.

Η διάρκεια της ορίζεται έως 31/05/2019.

3. Ορισμός ομάδας εργασίας για τα στέγαστρα των στάσεων 
Παρατείνεται η ομάδα εργασίας για τη διαδικασία έγκρισης των στεγάστρων και των στάσεων αστικής συγκοινωνίας.

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας έγκρισης της εγκατάστασης στεγάστρων. 

Η διάρκεια της ομάδας εργασίας ορίζεται έως τις 02/05/2019 οπότε και θα παραδώσει το παραδοτέο το οποίο θα περιλαμβάνει προτεινόμενη διαδικασία συνεργασίας με τους ΟΤΑ, τη διαδικασία έγκρισης και πρότυπο στέγαστρο με στατικά και αρχιτεκτονικά σχέδια.

4. Ορισμός ομάδας εργασίας ανάπτυξης Στρατηγικού Σχεδίου Μέσων Μεταφοράς 
Ορίζεται ομάδα εργασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμών των Επιβατικών Μέσων Μεταφοράς της ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Σκοπό της ομάδας αποτελεί ο καθορισμός σεναρίων ΜΜΜ και κριτηρίων αξιολόγησης τους. Τα σενάρια θα αφορούν μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μίγματος ΜΜΜ με γνώμονα τις παραμέτρους από τους στρατηγικούς στόχους του ΟΣΕΘ. 

Η ομάδα εργασίας έχει διάρκεια έως 01/06/2019 και το τελικά παραδοτέο θα συμπεριλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια, τα κριτήρια αξιολόγησης και την αξιολόγηση τους. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου