Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Τι προβλέπει η συμφωνία ΟΑΣΘ - ΚΤΕΛ για τα δρομολόγια - Δείτε τη σύμβαση

Δεκαπέντε άρθρα, μαζί και τέσσερα παραρτήματα περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΟΣΕΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ΟΑΣΘ το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η Voria.gr

Η συμφωνία εκτείνεται σε 24 σελίδες και αφορά την εκχώρηση μέρους του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ στο ΚΤΕΛ δια της απευθείας ανάθεσης. 

Στη συμφωνία περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα καθενός εκ των συμβαλλομένων, το εκχωρηθέν συγκοινωνιακό έργο, το ύψος των επιχορηγήσεων τις οποίες θα καταβάλει το κράτος, δια του ΟΑΣΘ στο ΚΤΕΛ, αλλά και όλο το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υλοποίηση της συμφωνίας. 

Προϋπόθεση για να τεθούν σε εφαρμογή τα συμφωνηθέντα είναι η προηγούμενη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο πρόκειται να σταλεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, αφού προηγουμένως ενσωματωθούν στη συμφωνία τυχόν παρατηρήσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη.

Τρεις οι συμβαλλόμενοι 
Στη συμφωνία συμβάλλονται τρία μέρη: 
  • Ο ΟΑΣΘ ο οποίος εκχωρεί μέρος του συγκοινωνιακού έργου του και ειδικότερα έξι λεωφορειακές γραμμές στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης. 
  • Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο με αντάλλαγμα είσπραξη κρατικής αντισταθμιστικής οφειλής. 
  • Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ο οποίος έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εποπτείας του συγκοινωνιακού έργου στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.
Η διάρκεια της σύμβασης 
Προκειμένου να δικαιολογηθεί η εκχώρηση του έργου με τη μέθοδο της απ’ ευθείας ανάθεσης, στη σύμβαση αυτό περιγράφεται ως «έκτακτο μέτρο» και αποδίδεται στην αδυναμία του ΟΑΣΘ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, λόγω έλλειψης λεωφορείων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο χρόνια.

Λεωφορεία - εξοπλισμός 
Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό λεωφορείων προκειμένου να εξυπηρετήσει τις έξι λεωφορειακές γραμμές τις οποίες θα αναλάβει. 

Όπως είχε γράψει προ ημερών η Voria.gr το ΚΤΕΛ προσανατολίζεται να προχωρήσει στην αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων χωρητικότητας περίπου 80 ατόμων εκ των οποίων οι 50 θα είναι καθήμενοι. 

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από 17 έως 26 λεωφορεία καθημερινά, προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον συγκοινωνιακό έργο.

Το ΚΤΕΛ με δικές του δαπάνες υποχρεούται να εγκαταστήσει σε όλα τα λεωφορεία αυτών των έξι γραμμών ειδικό εξοπλισμό για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου όταν αυτό θα εφαρμοστεί, σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό των λεωφορείων, ανάλογο με αυτό του ΟΑΣΘ, καθώς και μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίων των οποίων τη συντήρηση αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες ο ΟΑΣΘ (πλην της αγοράς ανταλλακτικών).

4,8 εκατ. ευρώ το κόστος 
Στο άρθρο 7 της σύμβασης διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση προς το ΚΤΕΛ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, αλλά αντισταθμίζει την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. 

Το συνολικό ύψος της καταβολής εκ μέρους του κράτους ανέρχεται περίπου στα 4,8 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 
1. Ποσόν 1.998.000 κατ’ έτος το οποίο προορίζεται για την κάλυψη μεταβλητών δαπανών (πετρέλαιο, λιπαντικά, κ.λπ.). 

Ο υπολογισμός του προέκυψε ως εξής: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία τα ετήσια οχηματοχιλιόμετρα στις έξι αυτές λεωφορειακές γραμμές εκτιμώνται στα 3.330.000 για τα οποία ορίζεται αποζημίωση 0,60 ευρώ ανά χιλιόμετρο, ήτοι 3.330.000 Χ 0,60 = 1.998.000 ευρώ.

Στη συμφωνία προβλέπεται και «ρήτρα καυσίμου». Ο υπολογισμός της αποζημίωσης των 0,60 ευρώ ανά χιλιόμετρο έγινε με την τιμή του πετρελαίου στα 1,080 ευρώ ανά λίτρο (1,336 με ΦΠΑ). 

Όσο θα αυξομειώνεται η τιμή θα αυξομειώνεται αντιστοίχως και η καταβαλλόμενη αντισταθμιστική οφειλή με βάση τη μέση τιμή όπως αυτή θα διαμορφώνεται στη διάρκεια κάθε τριμήνου.

2. Ποσόν 2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του συνόλου του απαιτούμενου προσωπικού το οποίο εκτιμάται στα 80 άτομα (25.000 ανά άτομο).

3. Ποσόν 802.000 ευρώ για την κάλυψη λοιπών σταθερών δαπανών αλλά και εύλογης αμοιβής προς το ΚΤΕΛ.

Επίσης, στη συμφωνία προβλέπεται ότι το ΚΤΕΛ υποχρεούται να προμηθεύεται και να διαθέτει εισιτήρια αξίας 300.000 ευρώ κατ’ έτος. 

Αν η αξία των εισιτηρίων υπερβεί τις 300.000 ευρώ, το υπεβάλον ποσόν θα το εισπράττει το ΚΤΕΛ. 

Ο τρόπος καταβολής των κρατικής αποζημίωσης
Η κρατική αποζημίωση των περίπου 4,8 εκατ. ευρώ ετησίως θα αποδίδεται στο ΚΤΕΛ μέσω του ΟΑΣΘ και αργότερα μέσω της ΑΣΥΘ η οποία θα υποκαταστήσει τον ΟΑΣΘ. 

Η καταβολή θα είναι μηνιαία και ειδικότερα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο θα πρέπει να καταβάλλεται στο ΚΤΕΛ ποσόν ύψους 360.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 90% της οφειλόμενης αποζημίωσης. 

Το υπόλοιπο ποσόν θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο) όταν θα γίνεται η εκκαθάριση των εισπράξεων από τα κόμιστρα που αφορούν τις συγκεκριμένες έξι λεωφορειακές γραμμές). 

Εάν ο ΟΑΣΘ (ή αργότερα η ΑΣΥΘ) δεν καταβάλουν το ποσόν αυτό στο ΚΤΕΛ, υπόχρεος για την εξόφληση καθίσταται ο ΟΣΕΘ.

Επιπλέον, το ΚΤΕΛ οφείλει να αποδίδει στον ΟΣΕΘ, δια μέσου του ΟΑΣΘ, το 2% των πάσης φύσεων εσόδων του (περίπου 100.000 ευρώ από κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, διαφημίσεις κ.ο.κ.).

Η τιμή του εισιτηρίου 
Στη συμφωνία προβλέπεται ότι το ΚΤΕΛ υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό δρομολογίων όπως είναι σήμερα και επιπλέον, το ίδιο κόστος εισιτηρίου που είναι ένα ευρώ. 

Επίσης θα διατηρηθεί στο σύνολό της η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει σήμερα ο ΟΑΣΘ (απαλλαγές κομίστρου, μειωμένο κόμιστρο, κάρτες κ.ο.κ.). 

Οι αναλυτικές διαδρομές
Τα δρομολόγια τα οποία υποχρεούται να εκτελεί το ΚΤΕΛ στις έξι λεωφορειακές γραμμές (Νο 85, 86, 89, 90, 91, 92), περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της σύμβασης, όπως φαίνεται παρακάτω.
 
Η συχνότητα των δρομολογίων
Στο Παράρτημα 2 αποτυπώνεται αναλυτικά, ανά λεωφορειακή γραμμή ο αριθμός των δρομολογίων τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά τη χειμερινή περίοδο (πλην Ιουλίου και Αυγούστου) και κατά τη θερινή.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου