Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Τέλος στις λανθασμένες πληροφορίες του ΟΑΣΑ, για τα δρομολόγια στα ΜΜΜ

Τέρμα στις αναμονές στις στάσεις των λεωφορείων, των τρόλλεϋ αλλά και των συρμών αναμένεται να δώσει μία νέα εφαρμογή που προωθεί ο ΟΑΣΑ που θα δίνει ακριβή χρόνο για τη διέλευση του επόμενου μέσου μαζικής μεταφοράς και όχι τα προγραμματισμένα δρομολόγια όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Η εφαρμογή που λειτουργεί σήμερα και έχουν οι επιβάτες για να ενημερώνονται για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν ενημερώνεται για συμβάντα ή αλλαγές της τελευταίας στιγμής με αποτέλεσμα ο επιβάτης να περιμένει άδικα το επόμενο μέσο.

Με τη σύμβαση που υπέγραψε ο ΟΑΣΑ με την εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. από τα μέσα Φεβρουαρίου θα δίνεται πλέον ακριβή πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς ακόμα και αν υπάρχουν αλλαγές είτε λόγω βλαβών, είτε λόγω αυξημένης κίνησης κυρίως στις κυκλικές γραμμές είτε λόγω άλλων συμβάντων που μετατρέπουν το καθημερινό πρόγραμμα του ΟΑΣΑ

Πρόκειται για την σύμβαση με αριθμό 108/2018 για την ανάθεση «Υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την παρουσίαση του ημερήσιου προγραμματισμού στις εφαρμογές πληροφόρησης κοινού» που υπεγράφη στις 19/12/2018 στα γραφεία του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην παροχή από τον Ανάδοχο υπηρεσιών ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία λογισμικού παρουσίασης του ημερήσιου προγραμματισμού δρομολογήσεων μέσα από υφιστάμενη εφαρμογή για έξυπνες συσκευές και ιστότοπο.

Η ενημέρωση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και θα αφορά την ενεργή πληροφορία που μέχρι εκείνη την στιγμή έχει καταστεί διαθέσιμη από τον φορέα εκτέλεσης οδικού συγκοινωνιακού έργου, είτε από το αμαξοστάσιο (μέσω αρχείου compass), είτε από τους χειριστές του κέντρο διαχείρισης οχημάτων.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα της λήψης ενημερωμένων πληροφοριών εφόσον οι συσκευές που χρησιμοποιούν θα έχουν ενεργή πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά της στιγμή της αναζήτησης και λήψης της πληροφορίας

Οι εργασίες κατανέμονται στις ακόλουθες Φάσεις:

ΦΑΣΗ 1: (5 εργάσιμες ημέρες) Μετά την αποδοχή της προσφοράς και την κατάρτιση και ενεργοποίηση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την οριστικοποίηση των απαιτήσεων και του σχεδιασμού η οποία θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των οθονών με τη νέα λειτουργικότητα και των διαδικασιών για την τροφοδότηση της πληροφορίας. Αυτό θα αφορά τόσο την ιστοσελίδα όσο και τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών με λειτουργικό σύστημα android και iOS.

ΦΑΣΗ 2: (20 εργάσιμες ημέρες) Με βάση τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα της συνάντησης θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταβολές στις εμπλεκόμενες βάσεις δεδομένων και θα αναπτυχθούν νέες διαδικασίες για αυτές. Θα υλοποιηθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες web για την παρουσίαση των υπόψη δεδομένων στην ιστοσελίδα ενώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρηθεί η απόκρισή της. 

Ο ΟΑΣΑ από την πλευρά του θα φροντίσει να έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των επικοινωνιακών ευκολιών που ήδη διαθέτει για παρόμοιο σκοπό. Θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές δοκιμές της νέας λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Αντίστοιχες δραστηριότητες θα γίνουν και για τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών με λειτουργικό σύστημα android και iOS.

ΦΑΣΗ 3: (10 εργάσιμες ημέρες) Οι Υπηρεσίες θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί οριστικά και ανεπιφύλακτα εφόσον εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους (ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής στον ΟΑΣΑ ή ημερομηνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), δεν υποβληθούν εγγράφως σε παρατηρήσεις ή σχόλια που σχετίζονται με τον οριστικοποιημένο σχεδιασμό.

Το συνολικό κόστος της νέας εφαρμογής διαμορφώνεται σε 24.800 ευρώ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου