Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Ε. Σ.: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη της ΣΤΑΣΥ, είναι αποτέλεσμα της μη καταβολής των υποχρεώσεων του Δημοσίου

Απευθείας αναθέσεις, εξωπραγματικοί προϋπολογισμοί, έλλειψη δικαιολογητικών, ελλιπής οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, εκπαίδευση του προσωπικού και στελέχωση υπηρεσιών εκτοξεύουν στα ύψη τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα καθυστερούν οι πληρωμές των προμηθευτών του.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) το οποίο διαπιστώνει προβλήματα ακόμα και στα ηλεκτρονικά συστήματα και στις εφαρμογές που δεν «επικοινωνούν μεταξύ τους», με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιχειρήσεών από το Δημόσιο. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι δαπάνες για παράδειγμα των δήμων ή των νοσοκομείων δεν εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς είναι αποτέλεσμα απευθείας αναθέσεων με ελλιπή μάλιστα στοιχεία. 

Είναι ενδεικτικό ότι τα νοσοκομεία έχουν απλήρωτα χρέη από το 2000, ενώ το υπουργείο Εργασίας δεν πληρώνει την εταιρεία ΣΤΑΣΥ για τα μειωμένα εισιτήρια για ανέργους και ΑμεΑ, δημιουργώντας προβλήματα στην επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Ειδικότερα, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα:

• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν από το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 205 απευθείας αναθέσεις ύψους 12,072 εκατ. και 104 συμβάσεις συνοπτικών διαγωνισμών αξίας 1,2 εκατ. 

Αυτό που διαπιστώθηκε από το Ε.Σ. ήταν ότι τα επιμέρους μηχανογραφικά συστήματα αναπτύχθηκαν αυτοτελώς ανά γενικό επιτελείο, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κάθετες εφαρμογές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Το Ε.Σ. συστήνει να στελεχωθεί επαρκώς και να καταρτιστεί το προσωπικό για τον έλεγχο των δαπανών, με στόχο να μειωθούν οι χρόνοι εκκαθάρισης των υποχρεώσεων. Παράλληλα συστήνει να γίνει διασύνδεση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι λόγοι συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλονται:

• Στη χρονοβόρο και γραφειοκρατική μετακύλιση δαπανών παρελθόντων ετών στο τρέχον έτος.

• Σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των χρηματικών ενταλμάτων εξαιτίας της μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

• Στο μη καταρτισμένο προσωπικό.

• Υπουργεία Οικονομίας και Μεταφορών. Διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των προτάσεων κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - εθνικών πόρων. 

Συγκεκριμένα, για το 2017 οι προτάσεις κατάρτισης ΠΔΕ ολοκληρώθηκαν στις 21/11/2017, με συνέπεια τη μείωση της απορροφητικότητας του ΠΔΕ. 

Λόγω της καθυστέρησης αυτής: 33,2 εκατ. στις 31.8.2017 και 44,6 εκατ. στις 31.12.2016 που αφορούσαν σε υποχρεώσεις από πιστοποιημένες εργασίες (εγκεκριμένοι λογαριασμοί), παρέμεναν απλήρωτα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιονομικές αναφορές επειδή δεν είχαν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια. 

Οι προμηθευτές, όμως, δεν εκδίδουν τιμολόγια, όταν η πληρωμή τους είναι αβέβαιη προκειμένου να αποφύγουν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σταθερές Συγκοινωνίες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από την εισιτηριοδιαφυγή και της λαθρεπιβίβασης αλλά και από τη μη καταβολή των υποχρεώσεων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Η εταιρεία έχει απολέσει 10 εκατομμύρια ακυρώσεις εισιτηρίων σε έναν χρόνο, δηλαδή περίπου 800.000 εισιτήρια τον μήνα. Μάλιστα, έχει χάσει χρήματα και από το Δημόσιο. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου