Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Το Υπερταμείο επισήμως και στο καταστατικό του ΟΑΣΑ

Απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού έλαβε ο ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά από την υπόδειξη του νέου μετόχου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δηλαδή του Υπερταμείου που πλέον έχει υπό τον έλεγχό του τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ελήφθη απόφαση για τροποποίηση 20 άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Το νέο καταστατικό δίνει εξουσίες στο Υπερταμείο που μέχρι σήμερα είχε ο παλιός μέτοχος, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών αλλά και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Κάποιες από τις σημαντικότερες μεταβολές είναι οι εξής:
  • Ο προϋπολογισμός, οι απολογισμοί, οι εκθέσεις πεπραγμένων, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών κ.λπ. δεν θα υποβάλλονται στο υπουργείο αλλά στο Υπερταμείο.
  • Το Υπερταμείο θα μπορεί να επιβάλει μέτρα σε περίπτωση απόκλισης από τους οικονομικούς στόχους.
  • Το Υπερταμείο θα έχει έλεγχο του πότε πραγματοποιείται γενική συνέλευση του οργανισμού. Δεν θα απαιτείται έγκριση από τον υπουργό για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται από το Υπερταμείο και όχι από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ο υπουργός δεν θα μπορεί να απομακρύνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. αυξάνονται σε 9 (ανώτατο όριο) από 7. Η θητεία τους δεν θα είναι πενταετής αλλά τετραετής. Η αποζημίωσή τους θα ορίζεται από το Υπερταμείο και όχι από τον υπουργό.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τηρεί της αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπερταμείου και όχι της κυβέρνησης (διυπουργική επιτροπή ΔΕΚΟ).
  • Καταργείται η υποχρέωση δημοσιεύσεων στον τύπο για μία σειρά από ζητήματα και έγγραφα (πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κ.λπ.)
Δείτε όλο το νέο καταστατικό του ΟΑΣΑ:ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου