Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Διευρύνεται το δικαίωμα μετατροπής των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες

Διευρύνεται το δικαίωμα μετατροπής των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται σε αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ της χώρας, στα οποία δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες δυο μορφών και ειδικότερα, ως α’ μορφής (με εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων στην ΑΕ) ή β’ μορφής (με μίσθωση στην ΑΕ των λεωφορείων φυσικών ή νομικών προσώπων που ήταν ενταγμένα στα ΚΤΕΛ) με το άρθρο 3 του νόμου 2963/2001.

Επίσης, στο άρθρο 42 προβλέπονται κυρώσεις για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς του 5% του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου