Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση του ΥΠΟΜΕΔΙ, για μεταφορά υπαλλήλων της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» σε ΜΜΜ & άλλες υπηρεσίες

Τη μεταφορά εργαζομένων της «Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ», σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, στο υπουργείο Μεταφορών, την Υπηρεσία Οδικών Τελών και σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και Αττικό Μετρό ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών.

Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER