Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Εξώδικο για το υπόλοιπο του μερίσματος του 2016 από μετόχους του ΟΑΣΘ

Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΟΑΣΘ και κοινοποιούμενη προς την Η΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επέδωσαν 28 μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ζητώντας να τους εξοφληθεί το υπόλοιπο του μερίσματος τους για το έτος 2016. 

Μάλιστα, οι ίδιοι επιφυλάσσονται να αξιώσουν και την καταβολή του μερίσματος τους για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τις 25/7/2017 που τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4482/2017 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού. 

Το εξώδικο αφορά εμμέσως τη συντριπτική πλειονότητα των μετόχων του ΟΑΣΘ, στους οποίους, από τους πρώτους μήνες του 2016 έως και τον Ιούλιο του 2017 που κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός, σταμάτησε να καταβάλλεται το νόμιμο μέρισμα. 

Οι μέτοχοι επιφυλάσσονται επίσης ρητά, παντός νομίμου δικαιώματός τους και για μελλοντικές απαιτήσεις και αξιώσεις τους, δεδομένου ότι έχουν ασκήσει δύο αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (25.09.2017 και 25.10.2017) κατά των ατομικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στις διατάξεις του ν. 4482/2017 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, προσβάλλοντας ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατάφωρα παράνομες τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και όλες τις πράξεις και παραλείψεις της νέας διοίκησης του ΟΑΣΘ που στηρίζονται σε αυτόν. 

Παράλληλα, οι 28 μέτοχοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, ενώ δεν έχουν εισπράξει το σύνολο του μερίσματος τους για το 2016 και 2017 (μέχρι την κρατικοποίηση του Οργανισμού με το ν. 4482/2017) έχουν, «παρ’ όλα αυτά, φορολογηθεί γι΄ αυτό». 

Δηλώνοντας ότι επιφυλάσσονται να αξιώσουν δικαστικά την καταβολή του αναλογούντος μερίσματος για τα έτη 2016-2017, ζητούν σε κάθε περίπτωση και μέχρι την εξόφληση των οφειλόμενων μερισμάτων, να προβεί ο ΟΑΣΘ σε τροποποιητική φορολογική δήλωση, όπως αυτή υποβάλλεται μέσω της ΑΑΔΕ (taxisnet), ώστε να δηλωθεί το πραγματικό καταβληθέν σε αυτούς μέρισμα για τα έτη 2016 & 2017 -και όχι το αναλογούν, όπως αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση του Οργανισμού- ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα έτη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι μέτοχοι επικαλούνται κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους οποίους «ο ΟΑΣΘ έχει δικαίωμα να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τα παραπάνω και θεωρούν ανεξήγητο το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι μικρομέτοχοι του Οργανισμού». 

«Προφανώς, η παράλογη αυτή κατάσταση φορολόγησης των πολιτών για μη εισπραχθέν εισόδημα, τείνει να λάβει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις» υπογραμμίζουν οι μέτοχοι, με δεδομένο όπως υποστηρίζουν ότι:
  • Οι πρώην (κατά το ελληνικό Δημόσιο) μέτοχοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία να πληρώσουν φόρο για μέρισμα το οποίο ουδέποτε εισέπραξαν και προφανώς δεν οφείλουν.
  • Δεν έχουν δικαίωμα να προβούν μονομερώς σε τροποποιητική δήλωση στην Εφορία, δεδομένου ότι ο ΟΑΣΘ έχει αποστείλει απευθείας στο taxisnet τις καταστάσεις, βάσει των οποίων φέρονται να έχουν εισπράξει κανονικά το αναλογούν μέρισμα.
Επιπλέον, 28 μέτοχοι επιφυλάσσονται ρητά για κάθε παράνομη πράξη και παράλειψη, μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017, η οποία οδηγεί στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΘ και τη μη είσπραξη των νομίμων αξιώσεων του οργανισμού και των ίδιων ως μετόχων του. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER