Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

ΟΣΜΕ: Διώξεις συνδικαλιστικών στελεχών

Αθήνα  24  Οκτώβρη  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την 16.10.2017 συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου η αγωγή συναδέλφου οδηγού στο Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου με αίτημα την ακύρωση της απόλυσής του, μεταξύ άλλων λόγων, επειδή είναι προστατευόμενο από την απόλυση συνδικαλιστικό στέλεχος.
Κατά τη συζήτηση της αγωγής, στην οποία ήταν παρών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και εκπρόσωποι πολλών ακόμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, η πλευρά του εργοδότη υποστήριξε ότι η σύμβαση εργασίας του συναδέλφου μας είναι άκυρη, επειδή δήθεν δεν κατατέθηκε από αυτόν πιστοποιητικό υγείας.
Ο εργαζόμενος απέδειξε την υποβολή του πιστοποιητικού με συνοδευτικό έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου.
Ο αντιπρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, εξεταζόμενος ως μάρτυρας υπέρ των θέσεων του ιδιοκτήτη – μετόχου που απέλυσε τον οδηγό, κατέθεσε ότι δεν υπάρχει στο φάκελο που τηρεί το ΚΤΕΛ πιστοποιητικό υγείας ούτε για τον εν λόγω εργαζόμενο, αλλά ούτε και για κανέναν άλλο οδηγό, μέτοχο ή μισθωτό.
Κατέθεσε μάλιστα ο εν λόγω εκπρόσωπος της Διοίκησης του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου ότι κατατέθηκε από τον εργαζόμενο και πρωτοκολλήθηκε μόνο το συνοδευτικό έγγραφο και όχι και το πιστοποιητικό το οποίο αυτό συνόδευε, ισχυρισμός ο οποίος είναι αντίθετος την κοινή λογική και θα αξιολογηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που ιδιοκτήτης μέτοχος, σε αγαστή συνεργασία με το ΚΤΕΛ, προσπαθεί να απαλλαγεί από τις ευθύνες του έναντι του παρανόμως απολυθέντος μισθωτού, επικαλούμενος έλλειψη του πιστοποιητικού υγείας από το φάκελο που τηρεί το ΚΤΕΛ.
Από την πλευρά των εργοδοτών μάλιστα, είτε είναι τα ίδια τα νομικά πρόσωπα των ΚΤΕΛ, είτε μεμονωμένοι μέτοχοι, υποστηρίζεται με πάθος ότι η υποχρέωση υποβολής του πιστοποιητικού υγείας πηγάζει από κανόνα δημοσίας τάξης, από κανόνα που αφορά το δημόσιο συμφέρον και αποσκοπεί στην προστασία της οδικής ασφάλειας. 
Παρόλα αυτά, η Διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου με περισσή άνεση δηλώνει ενώπιον Δικαστηρίου ότι κανένας οδηγός της δεν διαθέτει πιστοποιητικό υγείας, σαν αυτό να μην αποτελεί πρωτίστως δική του ευθύνη, ως ασκούντος το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο κατά παραχώρηση από τηνΠολιτεία.
Δηλώνει πανηγυρικά ότι κανένας οδηγός του δεν έχει ελεγχθεί από την άποψη της καταλληλότητας να οδηγεί λεωφορείο, ενώ τα νομικά πρόσωπα των ΚΤΕΛ είναι αρμόδια για την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών εγγράφων για την πρόσληψη, αρμοδιότητα η οποία αυτονοήτως σηματοδοτεί και την υποχρέωση για έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών αυτών ώστε να εργαστεί κάποιος στο ΚΤΕΛ, πολλώ μάλλον όταν ο προσλαμβανόμενος θα εργαστεί με την ειδικότητα του προσωπικού κίνησης.
Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013 προβλέφθηκε και ρητά ότι τα ΚΤΕΛ έχουν την υποχρέωση να καλούν εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής το προσωπικό κίνησης να υποβάλει το πιστοποιητικό καταλληλότητας, η δε 20ήμερη προθεσμία υποβολής του ξεκινάει μόνο αφότου κοινοποιηθεί η ανωτέρω πρόσκληση.
Δεν αποτελεί έκπληξη για μας ότι τα ΚΤΕΛ και οι μέτοχοί τους θυμούνται ποιος εργαζόμενος δεν έχει στο φάκελό του πιστοποιητικό καταλληλότητας, μόνο όταν αυτός απολυθεί και προς αντίκρουση των αξιώσεών του από την απόλυση.
Ενώ η εν λόγω διάταξη έχει τεθεί χάριν της προστασίας της οδικής ασφάλειας, έχει καταλήξει να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως μέσο περιστολής των εργασιακών δικαιωμάτων, ως μέσο αντίκρουσης εργατικών αξιώσεων.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κανένα ΚΤΕΛ δεν έχει καλέσει το προσωπικό κίνησης να υποβάλει το πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013, αφού αυτό που ενδιαφέρει τελικά τα ΚΤΕΛ δεν είναι αν έχουν οδηγούς κατάλληλους να εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές, αλλά αν έχουν οδηγούς με άκυρες συμβάσεις ώστε να απολύονται άνευ συνεπειών.
Τα ΚΤΕΛ θα πρέπει να απολογηθούν εάν πράγματι το προσωπικό και οι μέτοχοι που οδηγούν τα λεωφορεία δεν έχουν ελεγχθεί για την καταλληλότητά τους, αλλά και να λογοδοτήσουν για την παράλειψή τους να ζητήσουν από όλους τους οδηγούς το πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Θεωρούμε πλέον ότι είναι ευθύνη των Αρχών να ελέγξουν το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ, που ενώπιον των Δικαστηρίων ομολογούν ότι απασχολούν προσωπικό χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Από πλευράς μας θα λάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες Αρχές και να εξαναγκασθούν τα ΚΤΕΛ να συμμορφωθούν επιτέλους με τις υποχρεώσεις τους από το Γενικό Κανονισμό.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER