Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

201 μικρομέτοχοι του ΟΑΣΘ προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά της κρατικοποίησης

Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 201 (!) μικρομέτοχοι του ιδιωτικού Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προσφεύγουν κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Καταθέτουν αίτηση ακύρωσης στο Δ’ Τμήμα του ΣτΕ κατά της κρατικοποίησις του Οργανισμού. Πρόκειται για μία ακόμη προσφυγή στη Δικαιοσύνη από μετόχους του ιδιωτικού ΟΑΣΘ. 

Όμως, αυτή τη φορά δεν είναι από τους μεγαλομετόχους, οι οποίοι είχαν θέσεις στο παλιό Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά από απλούς καθημερινούς και μεροκαματιάρηδες ανθρώπους, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους μικρό ποσοστό μετοχών και βρέθηκαν πια να κρατούν… άχρηστα χαρτιά. 

Η αίτηση ακύρωσης 
Στις 64 σελίδες της αίτησης ακύρωσης, οι 201 μικρομέτοχοι στρέφονται κατά των κυρίων Τσακαλώτου και Σπίρτζη, της διαδικασίας εκκαθάρισης και γενικότερα του νόμου 4482/2017. 

«Η μονομερής και αιφνίδια (και μάλιστα χαρακτηριζόμενη ως «επιτακτική») ανατροπή της μετοχικής συνθέσεως του ΟΑΣΘ και η δια νόμου αποστέρηση της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων του πρέπει να κηρυχθεί άκυρη. Και τούτο διότι η υπό κρίση μονομερής βλαπτική μεταβολή συντελέσθηκε, δίχως ειδική αιτιολογία, δίχως επικαλούμενο και σαφές δημόσιο συμφέρον και ελλείψει αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του επιβαλλόμενου μέτρου (αποξένωση μετόχων και μεταβίβαση μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο) και του σκοπού που το μέτρο αυτό φέρεται να εκπληρώνει (ομαλή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης).

Κατ’ ουσίαν, η διάταξη του άρθρου 23, όπως προκύπτει από την οικεία αιτιολογική έκθεση, εμφανίζεται ως μέτρο αποκαταστάσεως της «κακοδιοικήσεως» του ΟΑΣΘ και μοναδική μέθοδος θεραπείας τυχόν φαινομένων κακό-διοικήσεως. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και δη με την εν λόγω «κύρωση» αποδίδεται αμέσως μομφή προς τους μετόχους, ωσάν τούτοι να ευθύνονταν ως διοικητικά στελέχη. 

Υπό αυτήν την εκδοχή, οι μέτοχοι υφίστανται ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες για φερόμενες πράξεις (ή παραλείψεις), οι οποίες, πέραν του γεγονότος ότι δεν έχουν συντελεσθεί, δεν θα μπορούσαν defacto και dejure να αποδίδονται σε αυτούς», αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης. 

Χωρίς συναίνεση 
Οι 201 μικρομέτοχοι υποστηρίζουν ότι η αναγκαστική -και άνευ συναινέσεως- αφαίρεση των μετοχών τους και η ταυτόχρονη μεταβίβαση αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο παραβιάζουν κατάφωρα τη συμβατική ελευθερία και την αυτοδιάθεση τους, δεδομένου ότι συνιστούν επέμβαση στον υφιστάμενο συμβατικό δεσμό μεταξύ μετόχου και νομικού προσώπου, μη προβλεπομένου μάλιστα στη σχετική σύμβαση αντιστοίχου λόγου μεταβιβάσεως και αφαιρέσεως των συγκεκριμένων μετοχών.

Επιπλέον, στερούνται της δυνατότητας να συμμετέχουν στη διοίκηση του νομικού προσώπου του ΟΑΣΘ, ασκώντας τα εκ των μετοχών τους προβλεπόμενα δικαιώματα. 

«Περαιτέρω και λόγω της διά νόμου προβλεπόμενης εξαγοράς του ΟΑΣΘ από το Ελληνικό Δημόσιο ως συνόλου, επέρχεται επίσης νομοθετικώς η διάλυση του νομικού προσώπου του ΟΑΣΘ και η θέση αυτού υπό εκκαθάριση ενώ καταργείται επίσης νομοθετικώς το δικαίωμα των αιτούντων, ως μετόχων του ΟΑΣΘ, να αποφασίσουν περί την τύχη του, μετά τη διά του νόμου αφαίρεση του προνομίου εκτελέσεως του ανατεθέντος σε αυτόν συγκοινωνιακού έργου», τονίζουν οι μικρομέτοχοι. 

Γαϊτανάκι 
Ο δικαστικός «Γολγοθάς» για το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, δεν έχει τέλος. 

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει κατατεθεί στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και του νόμιμου εκπροσώπου υπουργού Μεταφορών, με αίτημα να αποχωρήσει η νέα κρατική διοίκηση, να επανέλθει η παλιά και να μην προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης. Η συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Οκτωβρίου.

Επίσης, τα μέλη της πρώην διοίκησης έχουν καταθέσει στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης, ζητώντας να μην προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης, ενώ παράλληλα στρέφονται κατά του νόμου 4482/2017, της πρώτης πράξης της κρατικής γενικής συνέλευσης του κρατικού ΟΑΣΘ με την οποία ορίστηκε η διοίκηση, αλλά και της τοποθέτησης ελεγκτή.

Η αίτηση ακύρωσης θα συζητηθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, έχει κατατεθεί στο ΣτΕ αίτηση αναστολής, η προσωρινή διαταγή της οποίας εκδόθηκε την Παρασκευή 18 Αυγούστου και «πάγωσε» τη διαδικασία επιλογής ελεγκτικής εταιρίας. 

Στην ουσία έβαλε προσωρινό «φρένο» στην εκκαθάριση του ΟΑΣΘ, καθώς η επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η εκκαθάριση. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου