Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Άρειος Πάγος: Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, είναι τακτικές αποδοχές

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 Υποπαράγραφος Γ. 1.: Μισθολογικές Διατάξεις του Δημοσίου Τομέα:

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013

Σύμφωνα όμως με μία απόφαση του Άρειου Πάγου που Δημοσιεύθηκε σήμερα σε προσφυγή των εργαζομένων στα Τσιμέντα Χαλκίδος από τις 31/10/2010, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ανήκουν στις τακτικές αποδοχές και ως εκ τούτου προφανώς κακώς καταργήθηκαν. Και έχει σημαντική αξία γιατί η εταιρεία προσέφυγε στον Άρειο Πάγο στις 2/12/2013 και αφού ήταν ήδη σε ισχύ ο νόμος 4093/2012

Δείτε την Περίληψη της απόφασης: 
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 653, 666, 679 ΑΚ, της κυρωθείσας με το ν. 3248/1955 με αριθμό 95/1949 Διεθνούς Σύμβασης ‘ ‘ περί προστασίας του ημερομισθίου’ ‘ , των άρθρων 3 παρ. 1 και 3 του α.ν. 539/1945, 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966, 2 της κυρωθείσας με το ν. 133/1975 από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ, 1 παρ. 1 του ν. 435/1945, 1 παρ. 2 του ν. 1.082/1980 και 1παρ. 1 και 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης 19040/1981 ‘ ‘ χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου’ ‘ , συνάγεται ότι ως ‘ ‘ συνήθεις αποδοχές’ ‘ , ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις ‘ ‘ τακτικές αποδοχές’ ‘ , με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωρομίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. 

Έτσι, εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά, περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες, το αντίτιμο τροφής και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή ημερομισθίου ( Ολ. ΑΠ 5/2011, ΑΠ 16/2011, ΑΠ 413/2008, ΑΠ 1057/2007, ΑΠ 146/2006 ). 

Όμως, οι πρόσθετες παροχές, που δίδονται στον εργαζόμενο όχι ως αντάλλαγμα της εργασίας του, αλλά για άλλους σκοπούς, όπως για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού και δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό των επιδομάτων, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο σε κανονιστική διάταξη ή στην ατομική σύμβαση εργασίας. 

Μεταξύ των παροχών που δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού είναι τα έξοδα (οδοιπορικά, διανυκτέρευσης κλπ), το επίδομα αδείας, το επίδομα οπλοφορίας και η αποζημίωση που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για απασχόλησή του εκτός της έδρας παροχής της εργασίας του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ότι θα καταβάλλεται και καταβάλλεται πράγματι τακτικά και ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση και τον αριθμό των ημερών εργασίας εκτός έδρας ή αν η εργασία αυτή παρέχεται πράγματι σταθερά και μόνιμα ( ΑΠ 361/2015, ΑΠ 525/2015, ΑΠ 274/2015). 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΑΠ 52/2017 Β2’ Πολιτικό Τμήμα 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Δήμητρα Κοκοτίνη και Γεώργιο Μιχολιά, Αρεοπαγίτες.  

Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου