Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

"Ξεσκονίζουν" 400 λεωφορεία - φαντάσματα εδώ και 13 χρόνια

Δεκατρία χρόνια έχουν παρέλθει από τον Φεβρουάριο του 2004 οπότε η τότε Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ), η σημερινή Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Irisbus France (νυν IVECO) για την συνολικά 404 καινούργιων λεωφορείων.

Η σύμβαση εκείνη προέβλεπε την προμήθεια 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και παραλαβή αυτών από τον Ιούλιο του 2004 έως το Μάρτιο του 2005 και την προμήθεια 121 λεωφορείων φυσικού αερίου. 

Τον Ιούλιο του 2004, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και επί υπουργού Μεταφορών Μιχ. Λιάπη τα πρώτα 116 λεωφορεία παραδόθηκαν και ενσωματώθηκαν στο στόλο της ΕΘΕΛ και ακολούθησαν τα υπόλοιπα.

"Λεωφορεία - φαντάσματα" 
Ωστόσο, το Ελληνικό Δημόσιο 13 χρόνια μετά δεν έχει καταφέρει να καταρτίσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (όπου καταγράφεται το αποτέλεσμα του ελέγχου της καταλληλότητας των συγκεκριμένων λεωφορείων) για τα οχήματα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση σήμερα. 

Για κάποιους, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς διαχρονικά το Δημόσιο υιοθετούσε το αξίωμα "όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, φτιάχνεις μια επιτροπή".

Έτσι, όσα αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο πλαίσιο απάντησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση είναι αποκαλυπτικά.

Αναλυτικά σημειώνει:
"1. Στις 16.02.2004, μετά από Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, υπεγράφη Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (νυν Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και IRISBUS PRANCE SA (νυν IVECO), για την προμήθεια 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και παραλαβή αυτών από τον Ιούλιο του 2004 έως το Μάρτιο του 2005. Την ίδια ημέρα, υπεγράφη αντίστοιχη Σύμβαση μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων Εταιρειών και για την προμήθεια 121 λεωφορείων φυσικού αερίου.

2. Στις 30.12.2005, συντάχθηκε Πρωτόκολλό αναστολής της οριστικής παραλαβής των283 λεωφορείων, λόγω εμφάνισης σε αυτά, διαφόρων βλαβών. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία, ανέλαβε τότε, μέσω διορθωτικών παρεμβάσεων, την αποκατάσταση των βλαβών, οι οποίες και επισκευάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους δίχως όμως να καταστεί οριστική η αντιμετώπισή τους.

3. Παράλληλα, προβλήματα λειτουργίας και εμφάνιση βλαβών, παρουσιάστηκαν και στα : 121 λεωφορεία φυσικού αερίου της ίδιας προμηθεύτριας εταιρείας γεγονός που είχε ως συνέπεια τη σύνταξη του από 14.12.2006 Πρωτοκόλλου μη οριστικής παραλαβής των λεωφορείων.

4. Στις 27.07.2009 υποβλήθηκε στη Διοίκηση της πρώην εταιρείας Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής των 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων, λόγω του ότι οι εμφανιζόμενες βλάβες δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως στο σύνολό τους. 

Για τον ίδιο λόγο (παρουσίας βλαβών και μη πλήρους αποκατάστασής τους), υποβλήθηκε παράλληλα και την ίδια ημερομηνία στη Διοίκηση Πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής και των 121 λεωφορείων φυσικού αερίου.

5. Η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας μας κατόπιν διεξοδικής μελέτης του θέματος καθώς και των όρων των δύο Συμβάσεων, πρότεινε τον εξώδικο φιλικό διακανονισμό μεταξύ των δύο εταιρειών και σε περίπτωση που αυτός δεν ευοδωθεί, την παραπομπή της υπόθεσης προς επίλυση των διαφορών στα αρμόδια δικαστήρια.

6. Στις 26.03.2014 με σχετική Απόφαση της Διοίκησης της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ανατέθηκε στην πρώτη Επιτροπή, ο έλεγχος της πλήρους αποκατάστασης των εμφανιζόμενων βλαβών στα 121 λεωφορεία φυσικού αερίου, η δυνατότητα οριστικής παραλαβής τους εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς και η αποτίμηση του συνολικού χρηματικού ποσού από τη ζημία που υπέστη η εταιρεία μας λόγω διαφυγόντων εσόδων. 

Η εν λόγω Επιτροπή στο υποβληθέν πρακτικό απεφάνθη ότι δεν ήταν εφικτή η οριστική παραλαβή, και ότι το κόστος της ζημιάς, για την Ο.ΣΥ., ανέρχονταν στο ποσό των 3.323.862,12 ευρώ.

7. Αντίστοιχα, στις 22.06.2015, ανατέθηκε με απόφαση της Διοίκησης στην έτερη Επιτροπή, ο έλεγχος της πλήρους αποκατάστασης των εμφανιζόμενων βλαβών και στα 283 "λεωφορεία Diesel, καθώς και η αποτίμηση του συνολικού χρηματικού ποσού από τη ζημία που υπέστη η εταιρεία μας λόγω διαφυγόντων εσόδων. 

Στις 21.06.2016 η εν λόγω Επιτροπή, απεφάνθη στο πρακτικό της ότι το κόστος της ζημίας ανέρχονταν στο ποσό των 3.734.551,97 ευρώ.

Η τωρινή Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας εξώδικου συμβιβασμού, για την επίτευξη επίλυσης των διαφορών με την κατασκευάστρια εταιρεία, προέβη στη συγκρότηση Επιτροπών έργο των οποίων είναι οι περαιτέρω συνεχείς έλεγχοι των εν λόγω τύπων λεωφορείων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί πλήρως και στο σύνολό τους, τα προβλήματα και οι βλάβες που παρουσιάστηκαν στα αναφερόμενα οχήματα.

Παράλληλα η εταιρεία μας, διεκδικεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, συνολικό ποσό ύψους 7,058.414,09 ευρώ, ως αποζημίωση για διαφυγόντα έσοδα". 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου