Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Με σταθερούς ρυθμούς η πρόοδος στις επεκτάσεις Μετρό και Τραμ προς Πειραιά

Με καλούς ρυθμούς προχώρησαν τα έργα Μετρό και Τραμ στην Αθήνα που αφορούν την επέκταση των δύο μέσων προς Πειραιά. 

Οι καθυστερήσεις στο σταθμό Μετρό ΠΕΙΡΑΙΑΣ παραμένουν και πλέον είναι άγνωστο πότε θα γίνει εφικτή η παράδοση του έργου. Ας δούμε σε τι στάδιο έχουν φτάσει οι εργασίες.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣτην αρχή της επέκτασης, στη σήραγγα ΝΑΤΜ διπλής τροχιάς, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή α΄φάσης της σήραγγας από το φρέαρ ΤΒΜ προς Αγία Μαρίνα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή β΄& γ΄φάσης.

Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών.

Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών καθώς και οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου στον τεχνικό χώρο 3.9-1(RS), στο επίπεδο -1 του Η/Μ ορόφου του Σταθμού. 

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης του κυρίως σταθμού (Β΄Φάση), με την κατασκευή περιμετρικών στηθαίων στις απολήξεις των φρεατίων άνωθεν της πλάκας οροφής (επίπεδο 0) του κυρίως Σταθμού.

Στη βόρεια είσοδο (προσβάσεις 2 & 3) σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων καθώς και οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης του C&C εισόδων του σταθμού, με την ανέγερση ικριωμάτων για την κατασκευή τμήματος της πλάκας οροφής του C&C εισόδων.

Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Στην κύρια σήραγγα του σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των εγκάρσιων οριζόντιων τμημάτων των τεσσάρων σηράγγων πρόσβασης της κύριας σήραγγας. 

Στην έξοδο διαφυγής, στην οδό Γυθείου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης σκάλας.

Στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης.

Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης θόλου (πρόοδος 36/46μ.).

Στο φρέαρ αερισμού Δημοτικού Θεάτρου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης έως την 4η σειρά αντηρίδων.

Στη σήραγγα ΝΑΤΜ τριπλής τροχιάς προς ΠΑ.ΠΕΙ, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή Γ΄φάσης (BENCH), με πρόοδο εκσκαφής 140μ/140μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή Δ’ φάσης (INVERT), με πρόοδο εκσκαφής 61μ/140μ.

Στη σήραγγα ΝΑΤΜ τριπλής τροχιάς προς Δημοτικό Θέατρο, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης ανάστροφου τόξου-σκυρόδεμα καθαριότητας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση οπλισμών μόνιμης επένδυσης ανάστροφου τόξου (invert).

Στο φρέαρ Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η παράκαμψη δικτύων αποχέτευσης, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 64%.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣτην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή) στην περιοχή από Ζαΐμη μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου.

Στην οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκαν με τη φύτευση οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στην περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου στο pocket (επιδομή και αλλαγές) και στη γέφυρα Παπανδρέου (ενθυλάκωση σιδηροτροχιών σε αποπερατωμένη επιδομή).

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο, από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Λαμπράκη και Ευαγγελιστρίας). 

Ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου έως την Βασ. Γεωργίου. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο από την οδό Βενιζέλου μέχρι τη Γεωργίου (συμπεριλαμβανομένης και της στάσης Δεληγιάννη).

Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την Αλκιβιάδου. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή από την οδό Πραξιτέλους έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση κατασκευής του Υ/Σ και στις περιοχές τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνίου έως την Εθν. Αντιστάσεως.

Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώνονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο (από την Ιπποδαμείας έως την οδό Γεωργίου) ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου έως την Αγία Τριάδα. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των στάσεων Αγ. Τριάδας και Ιπποδαμείας καθώς και οι εργασίες αρχαιολογικής ανασκαφής. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου