Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Υπέρψηφίστηκε η τροπολογία για τους ΥΕ

Η τροπολογία εντάχθηκε στο Σχέδιο Νόμου: “Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις”
Το άρθρο δεύτερο του Νομοσχεδίου είναι η τροπολογία με μισθολογικές ρυθμίσεις του Δημοσίου.

Μετά τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων τους η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει στην αναγνώριση της εμπειρίας ως τυπικό προσόν για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των εργαζομένων της ΔΕ κατηγορίας (οδηγοί - τεχνίτες κλπ), όπως δηλαδή ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 4354/2015.

Έτσι η κυβέρνηση «αποκαθιστά» την αδικία που η ίδια είχε επιβάλλει με την ψήφιση και εφαρμογή του ν.4354/2015, που ουσιαστικά δεν αναγνώριζε ως τυπικό προσόν την εμπειρία και υποβάθμιζε μισθολογικά τους εργαζόμενους του κλάδου ΔΕ στον κλάδο των ΥΕ που αυτό πρακτικά θα σήμαινε περαιτέρω μείωση του μισθού από αυτή που επιβάλει το νέο ενιαίο μισθολόγιο

Ειδικότερα, με την παρ.1 του άρθρου δεύτερου, προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.4354/15, από τότε που ίσχυσε, με το οποίο προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν (λόγω μετάταξης ή διορισμού) σε κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), χωρίς να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά κατέχουν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή τον απαιτούμενο από τις σχετικές διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι σε αυτά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER