Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση ΟΑΣΘ: Επίσχεση Εργασίας Εργαζομένων από την Τετάρτη 23-9-2015

Αγαπητοί μας Συμπολίτες,

Μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου το Συνδικάτο Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας από την Τετάρτη 23.09.2015.

Η παρατεταμένη κρίση των τελευταίων μηνών και η επιβολή των capitalcontrol επέφερε απρόβλεπτες και δυσμενείς μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες, επηρεάζοντας αρνητικά και τα οικονομικά μεγέθη του Ο.Α.Σ.Θ..

Το πρόβλημα μεγεθύνθηκε από τη συσσώρευση των οφειλών απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ. των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ασκούν κοινωνική πολιτική, τα οποία, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένα με βάση τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 να καταβάλουν στον Ο.Α.Σ.Θ. είτε το αντίτιμο είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο για τις ομάδες πολιτών που δικαιούνται να διακινούνται δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο στην περιοχή ευθύνης του, εντούτοις μέχρι και σήμερα δεν προέβησαν σε καμία καταβολή, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις μας. 

Η αύξηση του Φ.Π.Α. από 13% σε 23% που επιβλήθηκε στα κόμιστρα, μετέβαλε απρόβλεπτα τις συνθήκες και επαύξησε αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Ο.Α.Σ.Θ..

Στα πλαίσια της επώδυνης αυτής οικονομικής ασφυξίας η Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. κατέβαλε και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν κανονικά τη μισθοδοσία τους, έστω και με μικρή καθυστέρηση, πράγμα που επιτυγχάνεται με υπέρβαση και υπερπροσπάθεια. 

Η μικρή καθυστέρηση καταβολής της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ., αλλά στην ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση και στις συσσωρευμένες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου. 

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης από μέρους των εργαζομένων είναι καταχρηστική και εκτός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ξεπεραστεί άμεσα το εμπόδιο της πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας και να καταβληθεί στους εργαζόμενους ο οφειλόμενος μισθός Αυγούστου 2015. Εγγυάται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία και συνέχεια του Οργανισμού, όπως με περισσή σύνεση και προσπάθεια έπραξε και στο παρελθόν με τη βοήθεια μέχρι σήμερα όλων των εργαζομένων του.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη και την κατανόηση από όλους τους πολίτες του Νομού Θεσσαλονίκης για την ταλαιπωρία τους.

Η εξυπηρέτηση των Α.με.Α. θα γίνει κανονικά. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου