Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Μια τολμηρή πρόταση: Τραμ και Μετρό στη Βάρη!

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Πράξη Εφαρμογής και διευθέτηση ρέματος για το Κόρμπι αλλά και αξιοποίηση της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων για τη Δημοτική Κοινότητα Βάρης.

Τα θέματα αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, περιέχονται στη μεγάλη λίστα προτάσεων που ψήφισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Βάρης (στη φωτογραφία η πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαίρη Κανέλλου), η οποία προορίζεται να αποτελέσει πρώτη ύλη για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την περίοδο 2015-2019.

Φανερή σε κάθε σειρά της λίστας που ακολουθεί είναι η υστέρηση της Βάρης σε βασικά έργα υποδομής, που καθιστούν το «πρώτο Βήτα» του ενοποιημένου Δήμου τον «φτωχό συγγενή».

Δρόμοι, πεζοδρόμια, ασφάλεια των πεζών, ελεύθεροι χώροι και άλλα βασικά λυμένα ζητήματα των περισσότερων Δήμων της Αττικής είναι ακόμη ζητούμενα για τη Βάρη.
Οι εκπρόσωποι των δημοτών πάντως σκέφτονται με στρατηγικό τρόπο και δεν μένουν στη διαχείριση των επειγουσών εκκρεμοτήτων, γεγονός που αποτυπώνεται και στην τολμηρή πρόταση για επέκταση του δικτύου του Τραμ και του Μετρό στη Βάρη.

Ακόμη, σημειώνουμε μια σειρά αξιόλογων προτάσεων που θα έπρεπε να απασχολήσουν σοβαρά τη δημοτική αρχή των 3Β:

Τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στο προστατευόμενο βουνό της Φασκομηλιάς, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενους του Δημάρχου φορείς, την κατασκευή δημοτικού κολυμβητηρίου στη Βάρη, την ίδρυση τηςδημοτικής συγκοινωνίας αλλά και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι δημότες, μέσω ηλεκτρονικών λύσεων.

Δείτε τα βασικά σημεία από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης που έχει τη μορφή ερωτηματολογίου:

Ποια θεωρείτε ότι πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη της Δημοτικής Κοινότητας;

Κατά προτεραιότητα εκδήλωση απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Βάρης και άμεση εφαρμογή του ΓΠΣ και των χρήσεων γης, ώστε να γίνουν έργα υποδομών και ανάπτυξης που θα έχουν σαν αποτέλεσμα: τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας , με καινοτόμα προγράμματα στήριξης των τοπικά παραγόμενων υπηρεσιών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με έργα υποδομής σε υποβαθμισμένες περιοχές, τη αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης, και τη μείωση της ανεργίας.

Επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΡΜΠΙ».

Εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης για τη διευθέτηση του ρέματος στο ΚΟΡΜΠΙ.

Αξιοποίηση – διαχείριση από τον Δήμο της ελεύθερης ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας, προς όφελος των πολιτών με παράλληλο οικονομικό όφελος για τον δήμο.

Αναβάθμιση της συγκοινωνιακής υποδομής με τη δημιουργία τακτικής δημοτικής συγκοινωνίας που θα διασυνδέει τις διάφορες περιοχές του δήμου με την αστική συγκοινωνία.

Αναβάθμιση οδικού δικτύου και πεζόδρομων.

Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Εγκατάσταση συστήματος συνεχούς παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας και υιοθέτηση συστήματος κινήτρων – ανταποδοτικού οφέλους – βραβείων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από φορείς – καταναλωτές που δραστηριοποιούνται εντός ορίων του δήμου.

Δημιουργία πιστοποιημένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των δημοτών σε συγκεκριμένους τομείς, μέσω ανάπτυξης δομών ή αξιοποίησης υπαρχουσών δομών άλλων φορέων.

Συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Ακαδημαϊκούς – Ερευνητικούς φορείς (π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) για τη δημιουργία «Περιβαλλοντολογικού Πάρκου» μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης της περιοχής ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ στο πλαίσιο των προβλέψεων του ΠΔ 15.1/4.2.2003 σύμφωνα με το οποίο η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης και καθορίζονται οι ζώνες προστασίας αυτής.

Ποια θεωρείτε πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου

Μέτρα καταπολέμησης της Γραφειοκρατίας.

Εξουσιοδότηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί συγκεκριμένων θεμάτων που δεν άπτονται αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων σε υφιστάμενους του Δημάρχου φορείς του Δήμου.

Μελέτη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης δημοτικών υπηρεσιών.

Αναβάθμιση του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ν. 3852/10, Άρθρο 83, παράγραφοι 8 και 9 .

Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αδιάλειπτη διαδραστική ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών μέσω ιδικά διαμορφωμένων χώρων (interactive electronic kiosk) σε κεντρικά σημεία του Δήμου (hot-spots).

Εξορθολογισμός του λειτουργού κόστους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Εξορθολογισμός στη ποσοτική και ποιοτική στελέχωση των υπηρεσιών.

Επάρκεια εξοπλισμού, όπως Μηχανολογικού ,Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ενδυνάμωση της επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού.

Για κάθε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του Ε.Π., ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι τα σημαντικότερα έργα – έργα σημαίες – που θα πρέπει να υλοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα την περίοδο 2015 – 2019;

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση της αναλογίας του πρασίνου στις περιοχές πυκνής δόμησης.

Μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης της ρύπανσης (ατμόσφαιρας, εδάφους, υδάτων) και των πηγών ακτινοβολίας και ηχορύπανσης (αεροπλάνα).

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου ηχορύπανσης αεροσκαφών με επιβολή προστίμων και εσόδων για τον Δήμο.

Αναβάθμιση της δασικής περιοχής του λόφου «Μπαράκου». Αξιοποίηση αυτής μέσω σχεδίασης διαδρομών πεζοπορίας – ποδηλάτου βουνού και δημιουργίας δημοτικών σταθμών αναψυχής.

Συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία για αποτελεσματικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα του ΕΣΠΑ σχετικά με την βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολεοδομικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους σχολικούς χώρους (πεζογέφυρα στο Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ).

Ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης.

Ενίσχυση της Συντήρησης Τοπικού Οδικού Δικτύου

Προγραμματισμό επέκτασης δικτύων ΤΡΑΜ και ΜΕΤΡΟ έως την ΒΑΡΗ αλλά και βελτιστοποίηση προσβασιμότητας στα υπάρχοντα υπερτοπικά δίκτυα ΤΡΑΜ και ΜΕΤΡΟ.

Δράσεις Ευαισθητοποίησης- και Δημοσιότητας στον Τοπικό Πληθυσμό για την συμμόρφωση στον κανονισμό καθαριότητας και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Εκσυγχρονισμός και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Εκσυγχρονισμός και επέκταση δικτύου αποχέτευσης.

Παροχή δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τους κεντρικούς δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους.

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Ίδρυση κοινωνικού ξενώνα – κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού ιατρείου.

Ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στα ΑΜΕΑ.

Λειτουργία αγοράς πώλησης αγροτικών προϊόντων από παραγώγους και μόνο ώστε να συμπιεστή το διατροφικό κόστος.

Παροχή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μέσω προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τη χρηματοδότηση προσφέρονται προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω προώθησης καινοτόμων εφαρμογών τηλεματικής και ρομποτικής τεχνολογίας.

Ανάδειξη και αναπαράσταση των αρχαιολογικών – ιστορικών και φυσικού κάλους χώρων του δήμου, με την αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας όπως είναι ο τομέας των τρισδιάστατων διαδραστικών προβολών με την ενεργό συμμετοχή και των πολιτιστικών συλλόγων.

Αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία δημοτικού πολιτισμικού πολυχώρου με ενδεχόμενη αξιοποίηση διαδικασιών ΣΔΙΤ.

Συνεργασία του Δήμου με τους υφιστάμενους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και ενίσχυση του εθελοντισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών.

Προώθηση μαζικού αθλητισμού μέσω δράσεων και εφαρμογής αθλητικών προγραμμάτων.

Κατασκευή δημοτικού κολυμβητηρίου στη περιοχή μας.

Ίδρυση και λειτουργιά ενός παιδικού σταθμού επιπλέον όπως και καινούργιων εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ.

Ανάπτυξη πολιτικών για τη νεανική παραβατικότητα

Πολιτιστικά προγράμματα νέων τους θερινούς μήνες (π.χ. αναδάσωση, εκδρομές σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Νέας Γενιάς, δραστηριότητες στα σχολεία κλπ).

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Ανάπτυξη σχεδίου για τη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε «στοχευμένους» τομείς όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, με τη συνδρομή ιδιωτικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο.

Θέσπιση κριτηρίων για μειωμένα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη σε τοπικές επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης.

Ανάπτυξη πολιτισμικού τουρισμού στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος, μέσω ενός ολοκληρωμένου δημοτικού πολιτισμικού σχεδιασμού.

Δημιουργία πιστοποιημένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των δημοτών σε συγκεκριμένους τομείς, μέσω ανάπτυξης δομών ή αξιοποίησης υπαρχουσών δομών άλλων φορέων.

Προώθηση και δημοσιότητα για Δράσεις δημοτικές, κρατικές αλλά και εθελοντικές , κατάρτισης και δια βίου εκμάθησης των κατοίκων της περιοχής καθώς και προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Προώθηση Καινοτόμων Δράσεων.

Ενεργοποίηση τοπικών φορέων και ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση θεμάτων και έργων τοπικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση δομών και δράσεων για την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας.

Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής και κανόνων που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της περιοχής ως κέντρο εστίασης και αναψυχής, κέντρο παροχής πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Καθιέρωση νέων δράσεων που προωθούν την κοινωνικοπολιτιστική δράση της δημοτικής επιχειρηματικότητας όπως:
α) προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή,
β) σχέσεις συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό χώρο και
γ) εμπλοκή σε προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας

Σύναψη συμβάσεων με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Προώθηση της εταιρικής ευθύνης και αντίστοιχη επιβράβευση.

Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δημότες π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτημάτων.

Ανάπτυξη διαδικτυακού ευρυζωνικού συστήματος εγγραφής και πιστοποίησης όπου θα γίνεται ηλεκτρονικά η παρακολούθηση της εξέλιξης και η διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την αποσυμφόρηση των δημοτικών υπηρεσιών και την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων και της ταλαιπωρίας των δημοτών.

Κατασκευή νέου σύγχρονου πλήρως εξοπλισμένου δημαρχιακού Μεγάρου όπου θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υπηρεσιών του Δήμου προς το Δημότη.

Σταδιακή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων προτύπων διαχείρισης που θα ενδυναμώσει τις δυνατότητες μέτρησης και αξιολόγησης του Δήμου, αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες λειτουργίας του

Δημιουργία τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό, με αντικείμενο τη συμμετοχή και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ και την διερεύνηση δυνατοτήτων σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής.

Αποτελεσματική λειτουργία με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα.

Εξορθολογισμό στη ποσοτική και ποιοτική στελέχωση των υπηρεσιών ώστε το μόνιμο προσωπικό να δίνει τη δυνατότητα για έναν πιο ασφαλή προγραμματισμό, σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους.

Ορθολογικοποίηση της κατανομής των οικονομικών πόρων και εξορθολογισμός του λειτουργού κόστους του Δήμου .

Κοστολόγηση παρεχόμενων Υπηρεσιών Δραστηριοτήτων και Έργων.

Σχεδιασμός προγράμματος Πολιτικής Προστασίας και κινητοποίηση φορέων σε τοπικό επίπεδο με συγκεκριμένες δράσεις συντονισμού φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Εκπόνηση διαδικασιών για την ενεργό συμμετοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων για την αναβάθμιση της συμμετοχής των εθελοντικών οργανώσεων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Εκπόνηση σύγχρονου σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες επιτήρησης και πρόληψης που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER