Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, καταγγέλοντας απαξίωση της ΥΠΑ

Μετ’ εμποδίων θα διεξαχθεί η έξοδος των εκδρομέων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 31 Μαΐου ως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1 Ιουνίου (ανήμερα του Αγίου Πνεύματος).

Όπως αναφέρει σε εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση, προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ):

«Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η δεκαετής απαξίωση της ΥΠΑ απ’ όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, δυστυχώς σε όλους τους τομείς, αεροναυτιλία και αεροδρόμια και η «πιθανή» κατάρρευσή της, λόγο οικονομικής ασφυξίας και δραματικής έλλειψης προσωπικού, μας αναγκάζουν, αφενός με την ευθύνη μας σαν Έλληνες πολίτες, αφετέρου με το θεσμικό μας ρόλο στην Υπηρεσία αυτή, να ζητήσουμε από εσάς και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να θέσετε άμεσα την ΥΠΑ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών ΖΗΤΑΜΕ 

α) την άμεση απαιτούμενη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας, για έργα και συντηρήσεις που πρέπει να γίνουν και δεν έγιναν, σε όλο το φάσμα των υποδομών των αεροδρομίων και της αεροναυτιλίας, καθώς και την εκπόνηση ενός υλοποιήσιμου σχεδίου ανάπτυξης αυτών 

β) την άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας, που λειτουργεί με προσωπικό κάτω από τα ελάχιστα απαιτούμενα 

γ) την άμεση καταβολή στους εργαζόμενους των δεδουλευμένων αμοιβών τους, που κάποιες από αυτές οφείλονται από την άνοιξη του 2014.

Αν και διαχρονικά έχουμε έμπρακτα αποδείξει ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε την Υπηρεσία μας και τον τουρισμό, δυστυχώς χωρίς να έχουμε ουδεμία ευθύνη, οδηγούμεθα στην απόφαση κήρυξης της 48ωρης απεργίας, επειδή ακόμη και σήμερα με τη νέα Κυβέρνηση τα θεσμικά υπεύθυνα Υπουργεία για την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών και την υποδοχή του μεγάλου τουριστικού ρεύματος, δεν αντιμετωπίζουν με τη δέουσα προσοχή το μοναδικό πλέον αιμοδότη της εθνικής οικονομίας ,τον τουρισμό και μάλιστα φέτος που προσβλέπουμε και ελπίζουμε σε σημαντική αύξησή του.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν.2224/1994 άρθρο 10 παρ. 1 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,2,4,5 και 6 του Ν.1915/1990 και ως εκ τούτου η ΟΣΥΠΑ στα πλαίσια της λειτουργίας της ως δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με επίγνωση της ευθύνης της ως οργάνου και εφαρμόζοντας τη κείμενη νομοθεσία και το Ν.1264/1982, κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης θα παρέχει το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις:

Α) Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR Αθηνών – Μακεδονίας.

Β) Ελληνικών και ξένων στρατιωτικών α/φών που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις.

Γ) Αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Δ) Νοσοκομειακές πτήσεις.

Ε) Πτήσεις στις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί Κρατών – Πρωθυπουργοί.

Στ) Πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ζ) Μεριμνά για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Υπηρεσίας και την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων.

Η σχετική αγγελία (ΝΟΤΑΜ) θα πρέπει να είναι σαφής και απαγορευτική για α/φη που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω και προς αποφυγή προβλημάτων που θα ανακύψουν στις υπηρεσίες εδάφους και λειτουργίας του αεροδρομίου, για τη διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Ως προς την πυρασφάλεια αεροδρομίων, έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/10719/51/12-3-01 επισημαίνουμε ότι:

«Κανένα α/φος δεν θα απογειώνεται ή προσγειώνεται στα Κρατικά Πολιτικά αεροδρόμια, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενους υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης», ως εκ τούτου «Πυρασφάλεια θα παρέχεται μόνο για τις πτήσεις που προβλέπονται ότι θα εξυπηρετούνται από το προσωπικό ασφαλείας».

Σημειωτέον ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΥΠΑ να μην επιτρέπει σε τρίτους (π.χ. προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, προσωπικό ΥΠΑ που δεν απεργεί κλπ.) να εμπλέκονται σε αντικείμενο έργου που αποτελεί αρμοδιότητα του προσωπικού που απεργεί. Οι δε επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, σαν συνέπεια της εμπλοκής αυτής, θα βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση της ΥΠΑ και όχι βέβαια το προσωπικό ασφαλείας.

Προς τούτο, θα πρέπει η ΥΠΑ να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα αυτό, η δε παράληψη αυτή θα βαρύνει την Διοίκηση της ΥΠΑ με την ανάλογη ευθύνη.

Το προσωπικό ασφαλείας βάσει του άρθρου 21 του Ν.1264/1982 θα οριστεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΟΣΥΠΑ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρο                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                      Βασίλης Αλεβιζόπουλος                           Ρόνης Μαθιουδάκης


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου