Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Ολυμπία Οδός: Τροποποίηση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή του Ημι-Κόμβου Παραλίας Αιγίου

Τροποποιείται η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή του Ημι-κόμβου Παραλίας Αιγίου, καθώς η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών από τη ΧΘ 178,35 έως τη ΧΘ 179,45 θα εξυπηρετείται από τον νέο-κατασκευασθέντα βόρειο (δεξιό) κλάδο του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών.

Η κυκλοφορία στο τμήμα αυτό θα διεξάγεται με προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση με μία λωρίδα πλάτους 3,8μ. ανά κατεύθυνση, ενώ τα δύο ρεύματα θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με κενό πλάτους 0,60 μέτρων με εύκαμπτους οριοδείκτες και ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας). 

Επιπλέον, για τις ανάγκες των εργασιών θα αποκλειστεί η ράμπα εξόδου από την ΝΕΟ στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών του Ημι-κόμβου Παραλίας Αιγίου στην Χ.Θ 178,50 (Μεγανίτης), η δε κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τους εκατέρωθεν κόμβους Σελιανιτίκων (Χ.Θ 183,60) και Ανατολικού Αιγίου (Χ.Θ 172,50). 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του νότιου (αριστερού) κλάδου του νέου αυτοκινητοδρόμου, από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 17.04.2015 έως τις 31.12.2015. 

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του νότιου (αριστερού) κλάδου του νέου αυτοκινητοδρόμου, από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 17.04.2015 έως τις 31.12.2015. 

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER