Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Εργαζομένων & Θυγατρικών Εταιρειών ΟΑΣΑ

Ολοκληρώθηκε σήμερα 2/4/2015 και παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων, η διαδικασία των Αρχαιρεσιών το Συνδικάτου Εργαζομένων & Θυγατρικών Εταιρειών ΟΑΣΑ, που διεξήχθησαν στις 18 & 19 Μαρτίου 2015. 

Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται προς ενημέρωση, πριν την επικύρωση του πρακτικού από το Πρωτοδικείο...
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου