Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Στο Ευρωδικαστήριο η Δανία για παραλείψεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παραπέμπει η Κομισιόν τη Δανία για αποσπασματική και μη ορθή μεταφορά του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (Οδηγία 2004/49/ΕΚ).

Η εν λόγω Οδηγία αποσκοπεί τόσο στη εξασφάλιση της ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, όσο και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η Δανία όφειλε να είχε εναρμονιστεί πλήρως με την Οδηγία ως τις 30 Απριλίου του 2006, ενώ αργότερα της δόθηκε παράταση ως τον Γενάρη του 2014.

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, να καθορίσουν τις δικλείδες ασφάλειας, καθώς και να αναπτύξουν κοινούς στόχους και μεθόδους στο κομμάτι αυτό. 

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η εναρμόνιση του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες απαιτεί την ίδρυση μιας εθνικής αρχής ασφάλειας, καθώς και ενός φορέα διερεύνησης ατυχημάτων. 



0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER