Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Απαλλαγή από δηµοτικό τέλος των διαφηµίσεων σε ΜΜΜ

Ο δήμος Αθηναίων, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν θα προβεί στη βεβαίωση τέλους σε βάρος διαφημιστικής εταιρίας, που αφορούσε διαφημίσεις προϊόντων τις οποίες τοποθέτησε για λογαριασμό πελατών της σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Είχε προηγηθεί η διαμαρτυρία της διαφημιστικής εταιρίας προς την ανεξάρτητη Αρχή, καθώς η διεύθυνση προσόδων του δήμου, ερμηνεύοντας σχετική διάταξη υποστήριξε ότι η εταιρία δεν μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η απαλλαγή είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση των ΔΕΚΟ, που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο για τις διαφημίσεις που αφορούν τις δραστηριότητές τους και όχι για τις διαφημίσεις εμπορικών προϊόντων που γίνονται για λογαριασμό τρίτων.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στην ερμηνεία και την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης.

Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ο σκοπός του νόμου είναι, με την απαλλαγή από το τέλος των διαφημίσεων αυτών, να καταστήσει τους χώρους και τα μέσα συγκοινωνιακών ΔΕΚΟ ελκυστικούς στη διαφημιστική δραστηριότητα. Ο σκοπός αυτός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν η απαλλαγή περιοριζόταν μόνο σε ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό των ΔΕΚΟ, που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο.

Η αρχή έθεσε την άποψη αυτή υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Αθηναίων και της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων. 

Η τελευταία συντάχθηκε με τη θέση του Συνηγόρου και απηύθυνε έγγραφο προς το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι δήμοι της χώρας. 

Κατόπιν της θετικής αυτής εξέλιξης, ο δήμος Αθηναίων ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν θα προβεί στην βεβαίωση του τέλους σε βάρος της διαφημιστικής εταιρείας.

ΠΗΓΗ: capital.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER