Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Προς πώληση το λογότυπο και το εμπορικό σήμα της Cyprus Airways

Αγοραστή για το σήμα και το λογότυπο των Κυπριακών Αερογραμμών αναζητά το κυπριακό Δημόσιο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο έφορος Αποκρατικοποιήσεων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάληψη ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου «με σχετική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτή για την χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών».

Όπως αναφέρει η Φωνή της Λεμεσού, η εκτιμούμενη αξία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την προσφορά, ορίζεται στα 130 χιλ. ευρώ πριν από το ΦΠΑ. Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του συμβούλου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως και όχι η χαμηλότερη τιμή.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, όπως σημειώνει η εφημερίδα, είχε κριθεί κατ` επείγουσα η ανάγκη όπως εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης επενδυτή για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τα εμπορικά σήματα και το λογότυπο των Κυπριακών Αερογραμμών που κατέχει το κράτος. 

Όπως αποφασίστηκε, οι οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να διενεργηθούν άμεσα, αφού η εμπορική χρηματοοικονομική αξία των εν λόγω εμπορικών σημάτων και λογοτύπων ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER