Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Προαστιακός Αθήνας: Πρόταση βελτίωσης της διαλειτουργικότητας με τις Συγκοινωνίες Αθηνών

Προτάσεις για την αποτελεσματική τιμολογιακή και δρομολογιακή διαλειτουργικότητα μεταξύ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ).

Με αφορμή σχετικές με το θέμα ερωτήσεις και προτάσεις που υπέβαλλαν είτε πρόσφατα είτε στο παρελθόν βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου θα ήθελα να υποβάλλω συγκεκριμένες προτάσεις προς το υπουργείο μεταφορών υποδομών και δικτύων σχετικά με το ζήτημα της ανάγκης μόνιμης συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και των αστικών συγκοινωνιών Αθηνών δηλαδή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Το αστικό τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου (Πειραιάς – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών και Μαγούλα – Κορωπί ) πρέπει να αναβαθμιστεί και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων ενδοαστικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μέσω της ολοκλήρωσης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρο το αστικό σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και κυρίως μέσω της αύξησης της συχνότητας διέλευσης των αστικών σιδηροδρομικών διαδρομών.

Επιπλέον κατά την προσωπική μου άποψη αλλά και πολλών ακόμα συμπολιτών μας και συνεπιβατών το αστικό κομμάτι του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών πρέπει να επεκταθεί μέχρι και τον Άγιο Στέφανο. 

 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της αστικής ζώνης τιμολόγησης του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι τον Άγιο Στέφανο και το νέο του αστικό τμήμα να είναι το Πειραιάς – Άγιος Στέφανος -Κορωπί – Μαγούλα. 

Εξάλλου η αστική γεωγραφική κάλυψη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) είναι νομοθετημένο ότι ισχύει σε ολόκληρο τον δήμο Αχαρνών αλλά και στην συνοικία του Αγίου Στεφάνου η οποία υπάγεται στον δήμο Διονύσου.

Κατά συνέπεια τα κόμιστρα αστικής ζώνης του ΟΑΣΑ είτε πρόκειται περί εισιτηρίων, είτε πρόκειται περί καρτών απεριορίστων διαδρομών πρέπει να ισχύουν στο τμήμα Κορωπί – Μαγούλα και Πειραιάς – Άγιος Στέφανος (Υπενθυμίζω ότι σήμερα ισχύουν στο τμήμα Πειραιάς – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών και Μαγούλα – Κορωπί και η αντίστοιχη κάρτα του αεροδρομίου στο τμήμα Πειραιάς – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών και Μαγούλα –Αεροδρόμιο).

Επιπλέον θα πρέπει να ενταχθεί με κάποιον τρόπο στο νέο λογότυπο των συγκοινωνιών Αθηνών (σα) και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών αλλά να είναι και απολύτως σαφές ότι συμπεριλαμβάνεται στην ενιαία αστική ζώνη τιμολόγησης (μηνιαία ή η εξαμηνιαία ή η ετήσια ή οποιασδήποτε άλλης χρονικής διάρκειας κάρτα του ΟΑΣΑ για όλα τα μέσα αλλά και το αντίστοιχο ενιαίο εισιτήριο του ΟΑΣΑ για όλα τα μέσα και εβδομαδιαία ή τουριστικά εισιτήρια ) και το αστικό τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου όπως εξάλλου ισχύει και σήμερα ανεξαρτήτως του σημερινού ή του μελλοντικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Να συνεχίσει να ισχύει και να καταστεί απολύτως σαφές ότι ειδικά για τα εισιτήρια του προαστιακού σιδηροδρόμου τα οποία επικυρώνονται στο εκτός αστικού δικτύου κομμάτι του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών των δύο προαστιακών σιδηροδρομικών γραμμών, Κιάτο – Αεροδρόμιο και Πειραιάς -Χαλκίδα – Πειραιάς, ότι συνεχίζουν να ισχύσουν κατ΄εξαίρεσιν για ενενήντα λεπτά (90΄) και όχι για εβδομήντα (70΄) μετά την πρώτη επικύρωση τους και στο αστικό δίκτυο τιμολόγησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) .

Τέλος η προηγούμενη πρόταση μου να ισχύει και αντίστροφα για την επιστροφή του επιβάτη από αστική ζώνη ΟΑΣΑ προς τις δύο προαναφερόμενες προαστιακές διαδρομές δηλαδή να μπορεί ο επιβάτης να επικυρώσει εισιτήριο του προαστιακού σιδηροδρόμου (για τελικό προορισμός εκτός αστικού δικτύου) εντός αστικού δικτύου ΟΑΣΑ (είτε της γραμμή Κιάτου, είτε της γραμμής Χαλκίδας και κυρίως ενδιάμεσων προορισμών) και αυτό να ισχύει για ενενήντα λεπτά (90΄) για την χρήση του και στην προαστιακή διαδρομή εκτός αστικού δικτύου για την οποία έχει εκδοθεί.

Επιπλέον οι κάρτες απεριορίστων διαδρόμων ανεξαρτήτου χρονικής διάρκειας (είτε μηνιαίες , είτε εξαμηνιαίες, είτε ετήσιες, είτε οποιασδήποτε άλλης χρονικής διάρκειας) που εκδίδει η Τραινόσε για μη αστικό δίκτυο των δύο προαστιακών σιδηροδρομικών γραμμών του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών (Χαλκίδα- Πειραιάς και Αεροδρόμιο – Κίατο) να ισχύουν για το ίδιο χρονικό διάστημα επιπλέον και για ολόκληρο το αστικό δίκτυο των συγκοινωνιών Αθηνών με όλα τα μέσα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Λεωφορεία. Τρόλλεύ, Τραμ, Μετρό, Ηλεκτρικός).

Η ηλεκτροκίνηση θα βοηθήσει στην ταχύτερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού αλλά και στην μείωση του οικονομικού κόστους της μεταφοράς για τον παροχέα του συγκοινωνιακού έργου (Τραινοσέ). 

Η αύξηση της συχνότητας διέλευσης του αστικού σιδηροδρομικού τρένου κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η διευκόλυνση των συνδυασμένων ενδοαστικών μετακινήσεων και η επίτευξη καλής ποιότητας αμφίδρομης αλληλοσυνδιασμένης ενδοαστικής μεταφοράς μεταξύ του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών και των λοιπών αστικών σταθερών και οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η τιμολογιακή διαλειτουργικότητα και ο αποτελεσματικός συνεργατικός διαλειτουργικός χρονοπρογραμματισμός δρομολογίων μεταξύ προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών που λειτουργεί η εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των λοιπών μέσων μαζικής αστικής μεταφοράς του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) είναι απολύτως βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συνδυασμένων μεταφορικών υπηρεσιών, θα κινητροδοτήσει τους πολίτες προκειμένου να επιλέξουν τα μαζικά μέσα μαζικής μεταφοράς για την μετακίνηση τους, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και στα γύρω από αυτήν περιαστικά προάστια, στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των κυκλοφοριακών συνθηκών στα οδικά δίκτυα της πόλης και των περιαστικών προαστίων αυτής.

ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Και τέλος μία περισσότερο τολμηρή σκέψη για το μέλλον θα ήταν ολόκληρο το αστικό δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας, Πειραιάς – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ή ακόμα καλύτερα Πειραιάς – Άγιος Στέφανος) και Μαγούλα – Κορωπί να αποσχιστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και να ενταχθεί στις ΣΤΑθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) ως αστικό επιφανειακό δίκτυο του μετρό!!!".

Από τον αναγνώστη μας Γιώργο Γ. -proastiakos.net 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER