Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Ταχύτερα στην «έξοδο» με πλασματικά έτη

Διαβατήριο για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης για τα παιδιά. Οι γονείς μπορούν να αναγνωρίσουν από ένα έως πέντε πλασματικά έτη (ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων) και να επισπεύσουν έτσι την «έξοδο» στη σύνταξη.

Αυτές oι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και αφορούν τόσο τον δημόσιο τομέα όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας. Συγκεκριμένα αναγνωρίζεται ένα έτος για το πρώτο παιδί, δύο έτη για το δεύτερο παιδί και άλλα δύο έτη για το τρίτο παιδί.

Στα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, φορείς ΔΕΚΟ και τραπεζών) οι υποψήφιοι συνταξιούχοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως τέσσερα πλασματικά έτη για θεμελίωση το 2011, πέντε το 2012, έξι φέτος και επτά το 2014. Στο Δημόσιο τα πλασματικά έτη των παιδιών μετρούν «έξτρα» και μπορούν να αναγνωριστούν από εννιά έως δώδεκα χρόνια (ανάλογα με το πότε γίνεται η εξαγορά).

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως:

Στα ασφαλιστικά ταμεία το τίμημα είναι 168 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς.

Στο Δημόσιο η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% που υπολογίζεται επί των συνταξίμων αποδοχών του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί πως οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την εξαγορά πλασματικών ετών. Για τους άντρες συμφέρει η 25ετία να συμπληρωθεί τη διετία 2011-2012, οπότε και ισχύουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER