Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Μισθολογικές διατάξεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο

Εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ́) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.»...ΠΗΓΗ: etheldrivers.blogspot.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER