Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Στα 141,2 εκατ. οι ζημιές της Αττικό Μετρό, της εταιρείας που κατασκευάζει το Μετρό

Ζημιογόνος παρέμεινε και τη χρήση του 2012 η Αττικό Μετρό Α.Ε., που έχει αναλάβει την κατασκευή των έργων του Μετρό και του ΤΡΑΜ. 

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Αττικό Μετρό (δεν έχει σχέση με τις “Σταθερές Συγκοινωνίες” που εκμεταλλεύεται τη λειτουργία των Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικού) παρουσίασε, το 2012, ζημιές 141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 339,9 εκατ. ευρώ το 2011, με τις συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις να ανέρχονται στο 1,3 δισ. ευρώ. 

Η εταιρεία παρουσιάζει μηδενικό κύκλο εργασιών, δεδομένου ότι η χρηματοδότησή της προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 

Όπως αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές, κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ύψους 22,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Αττικό Μετρό δεν εισπράττει έσοδα από την εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής και στηρίζεται στο Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότησή της.  

Από την πλευρά τους, οι “Σταθερές Συγκοινωνίες” είχαν, το 2012, ζημιές 25,4 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 122,4 εκατ. ευρώ.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου