Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Μετατάξεις 1.089 δημοσίων υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Τον κύκλο των μετατάξεων για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, επιχειρεί να «κλείσει» ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.

Την ώρα που παραμένουν εύθραυστες οι ενδοκυβερνητικές ισορροπίες στην τρικομματική, προχωρούν οι διαδικασίες για την μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης 1.089 υπαλλήλων ΔΕ από τους 1882 υπαλλήλους που συμπεριλαμβάνονται και στους δύο οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Οι αποφάσεις μετάταξης 1.089 υπαλλήλων δημοσιεύθηκαν ήδη στα ΦΕΚ 586/Γ/12.6.13, 597/Γ/14.6.13, 598/Γ/14.6.13 και 601/Γ/14.6.13, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης , η διαδικασία βαίνει στην ολοκλήρωσή της.

Για την πορεία δημοσίευσης των αποφάσεων οι φορείς προέλευσης και οι υπό μετάταξη υπάλληλοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Μάλιστα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπογραμμίζει ότι «προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στο τελικό στάδιο της ανάληψης καθηκόντων, παρακαλούμε για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων προέλευσης και υποδοχής ώστε να διαβιβαστούν εγκαίρως τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ως άνω υπάλληλοι να παρουσιαστούν στις νέες τους Υπηρεσίες άμεσα».0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER