Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ από τους τραπεζοϋπαλλήλους αναδρομικά απο 1/1/2011


Με εγκύκλιο του το υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί την παρακράτηση 1% απο τους μισθούς των τραπεζουπαλλήλων για την εισφορά υπερ ΟΑΕΔ

Η εισφορά 1% υπερ ΟΑΕΔ από τους τραπεζοϋπαλλήλους προβλεπόταν στον νόμο 3986/2011 οπου και με τον οποίο καθιερώνοταν η ειδική εισφορά σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Αργότερα με τον νόμο 4002/2011 συμπεριελήφθησαν, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ως άνω ειδικής εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ και οι τραπεζουπάλληλοι και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2011 .

Απο την εισφορά εξαιρείται, το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας .

Στην εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ , συμπεριλαμβάνονται, ως υπόχρεοι και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές επιχειρήσεις των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες .

Με την εγκύκλιο καθορίζεται πλεόν ότι πρέπει να παρακρατούν οι τράπζες κάθε μήνα την ανωτέρω εισφορά επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως
καταβαλλόμενα κ.λ.π.) των απασχολουμένων τους και θα την καταθέτουν υπέρ του ΟΑΕΔ .

Η παρακράτηση της εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ θα γίνει άμεσα και αναδρομικά από 1-1-2011.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου