Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Στην τελική ευθεία η επέκταση του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την προκήρυξη του διαγωνισμού επέκτασης του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται από την επέκταση προς τον Πειραιά.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 18.300.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου/στεγάστρου, ανοιχτού περιμετρικά, διαστάσεων περίπου 70×43 μέτρων, σε νέο χώρο, εμβαδού πέντε περίπου στρεμμάτων, παρακείμενο στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο τραμ, που θα εξυπηρετεί την εναπόθεση είκοσι δύο νέων οχημάτων τραμ σε 11 παράλληλες νέες τροχιές σε έρμα, με λειτουργικό μήκος εναπόθεσης δύο οχημάτων η καθεμία.

Οι νέες τροχιές θα συνδεθούν με τις υφιστάμενες τροχιές του αμαξοστασίου μέσω νέων σιδηροδρομικών διακλαδώσεων/αλλαγών. Ενδιάμεσα των τροχιών, κάτω από το στέγαστρο, θα κατασκευαστούν οι απαιτούμενες πλατφόρμες μικρού ύψους, που θα χρησιμοποιούνται ως πρόσβαση για τον καθαρισμό των οχημάτων.

Λόγω της επέκτασης του αμαξοστασίου και της διαχείρισης του αυξημένου σε αριθμό στόλου των οχημάτων τραμ θα απαιτηθεί επέκταση και αναβάθμιση ορισμένων ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο. 

Περιλαμβάνονται επίσης πρόσθετες εργασίες εντός του υφιστάμενου κτιρίου συνεργείου για τη δημιουργία δύο νέων ορυγμάτων επίσκεψης - επισκευών και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από την επέκταση του αμαξοστασίου και την προμήθεια των νέων συρμών.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αμαξοστασίου τραμ στο Ελληνικό για τη συντήρηση και την επισκευή των πρώτων 35 συρμών περιλαμβανόταν στο βασικό έργο του τραμ, που ολοκληρώθηκε το 2004. 

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού έργου ακολούθησε η επέκταση του τροχιόδρομου τραμ στη Βούλα και η δυτική επέκταση του τροχιόδρομου στον Πειραιά, η κατασκευή του οποίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου