Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Σκορπά εκατομμύρια σε συμβάσεις ο ΟΑΣΘ

Στην αεροφωτογραφία αρχείου των εγκαταστάσεων του ΟΑΣΘ διακρίνουμε παρκαρισμένα κάμποσες εκατοντάδες αστικά λεωφορεία σε ημέρα κανονικής λειτουργίας των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης
Διαγωνισμούς συνολικής αξίας 1,488 εκατ. ευρώ ετήσιας διάρκειας για τεχνική υποστήριξη τηλεματικής και συντήρηση προγραμμάτων «τρέχει» αυτές τις ημέρες ο ΟΑΣΘ με διατάξεις «φωτογραφίας», κόστος Ελβετίας και προθεσμίες... COVID-19.

Με έκπληξη διαβάσαμε διακηρύξεις τριών νέων διαγωνισμών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ετήσιας διάρκειας, προϋπολογισμών 380.000 ευρώ, 360.000 ευρώ και 460.000 ευρώ αντίστοιχα (συν ΦΠΑ), με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση λογισμικού.

Κι αυτό γιατί πέραν του εξωφρενικού προϋπολογισμού, περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που εύκολα θα προβλημάτιζαν έναν εισαγγελέα - και γιατί όχι τον ίδιο τον εποπτεύοντα υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Μιλάμε για διαγωνισμούς με την «ανοικτή» διαδικασία του νόμου 4412/2016 (άρθρο 264), με αριθμούς 3563/2020, 3564/2020 και 3562/2020, με προθεσμίες μόλις 10 ή 15 ημερών, δύο εκ των οποίων ζητούσαν κατάθεση προσφορών την περασμένη Παρασκευή και ενός με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μεθαύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου.

Το αντικείμενο των διαγωνισμών είναι ευρύτατο, αλλά πουθενά δεν υποστηρίζουν αναγκαιότητα σύντμησης προθεσμιών, ούτε δικαιολογείται κάτι τέτοιο από το επικαλούμενο (ευρωπαϊκό ή με ελληνική ΠΝΠ) νομικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά περιορίζεται σε μεταφορικές ανάγκες των ΟΤΑ ή σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας –με μια απλή παραπομπή σε ανακοίνωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (1867/01.04.2020). Σημειώστε ότι προθεσμίες 10 ημερών προβλέπονται με αυστηρούς όρους μόνο για «κλειστές» διαδικασίες (δεν συντρέχει εδώ) για συγκεκριμένα αντικείμενα.

Επιπλέον, οι όροι δείχνουν περιοριστικοί, με απίθανες προβλέψεις οικονομικών προϋποθέσεων, εμπειρίας, προηγούμενου έργου και... άλλων απαιτούμενων ενεργών συμβάσεων, σε σημείο που μόνο τα ονόματα των εταιρειών του αναδόχου δεν αναφέρει.

Ουσιαστικά, με το πρόσχημα ενοικίασης προσωπικού (που δεν αποκλείεται να εργάζεται ή να έχει εργαστεί ήδη για τον ΟΑΣΘ, υπεργολαβικά), ο ΟΑΣΘ πληρώνει αστρονομικά «μεσιτικά». Δεν είναι αυτονόητη η απορία, πόσο θα κόστιζε να προσλάβει τους συγκεκριμένους εργαζόμενους;

Συμπτώσεις
Διαβάζουμε π.χ. στον πρώτο διαγωνισμό, για την «τεχνική υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού τηλεματικής, έξυπνων στάσεων, ηλεκτρονικών συστημάτων, εφαρμογών και συστήματος εκδοτικών εισιτηρίων» (ετήσιου προϋπολογισμού 380.000 συν ΦΠΑ) ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι επιθυμητό κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από 1η Ιανουαρίου 2015...) να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων σε στόλο μεγαλύτερο των 600 οχημάτων.

Καρτέλα του vintage λογισμικού SkyView από τη LINK Technologies. Στη διεθνή αγορά διατίθενται κι άλλα εξειδικευμένα λογισμικά, όπως Hastus (GIRO), Moovit, HERE Mobility, Trapeze, ArcGIS, Optibus, GoalBus, Pantonium, Public Transit, Ecolane DRT, Lynx, Remix, Paraplan, PTV Visum κ.ά. σε τυχαία σειρά, μερικά από τα οποία ως cloud service
Επιπλέον, είναι επιθυμητό να έχει τουλάχιστον πέντε ενεργές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών παρόμοιου αντικειμένου (τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων). Τέλος, για την κάλυψη επάρκειας της συντήρησης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, ζητά από τους οικονομικούς φορείς που θέλουν να αναλάβουν το έργο, να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε ενεργές εφαρμογές (Google Play Store ή IOS App Store), μία εκ των οποίων να έχει τουλάχιστον 300.000 downloads!

Στον δεύτερο διαγωνισμό για «συντήρηση, υποστήριξη και λειτουργία του λογισμικού και του κέντρου τηλεματικής του ΟΑΣΘ, διαχείριση κυκλοφορίας και πληροφόρησης επιβατών» (ετήσιου προϋπολογισμού 360.000 συν ΦΠΑ) διαβάζουμε ότι είναι επιθυμητό ο υποψήφιος ανάδοχος να βεβαιώσει ότι θα έχει αποκτήσει τα δικαιώματα επεξεργασίας του κώδικα του SkyView (!), ενώ εκτός από εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού τηλεματικής διαχείρισης στόλου άνω των 600 οχημάτων και πέντε ενεργές συμβάσεις παρόμοιου έργου (...καρμπόν), να έχει αναπτύξει κατά την τελευταία πενταετία λογισμικό διαχείρισης Πλάνου Γραμμής (!) -η φωτογραφία εδώ περιλαμβάνει και... ονοματεπώνυμο.

Ο ανάδοχος θα διαθέσει κατ’ ελάχιστον έναν (ενοικιαζόμενο εργαζόμενο) μηχανικό απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής με εξειδίκευση Συγκοινωνιολόγου, με μεταπτυχιακό τίτλο στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των συστημάτων μεταφορών και με 12ετή εμπειρία σε οργανισμό συγκοινωνιών με στόλο άνω των 500 λεωφορείων, έναν με πτυχίο Μηχανικού, ΤΕ ή ΠΕ, με 10ετή εμπειρία σε οργανισμό συγκοινωνιών με στόλο άνω των 500 λεωφορείων και έναν με διετή εμπειρία σε οργανισμό συγκοινωνιών άνω των 500 λεωφορείων.

Κι επειδή αυτός που ορίζει τις προδιαγραφές έχει διαπιστωμένα υψηλή αίσθηση του χιούμορ, συμπληρώνει ότι «οι προς παροχή υπηρεσίες της αναγόμωσης και της επισκευής ελαστικών επισώτρων κατατάσσονται αντίστοιχα στους ακόλουθους γενικούς κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 64226000-6 Υπηρεσίες Τηλεματικής»!

Τεχνικοί πεδίου
Στον τρίτο διαγωνισμό για «συντήρηση και επέκταση συστημάτων ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος» (ετήσιου προϋπολογισμού 460.000 συν ΦΠΑ), ο οποίος περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (CPV: 50312000-5), συντήρηση και επισκευή λογισμικού (CPV: 72267000-4) και συντήρηση και επισκευή εξοπλισμό δικτύου (CPV: 50312300-8), ζητά ο υποψήφιος ανάδοχος να βεβαιώσει ότι θα έχει αποκτήσει τα δικαιώματα επεξεργασίας του κώδικα όλων των λογισμικών του Οργανισμού (!), ότι συντηρεί αντίστοιχα λογισμικά τουλάχιστον σε έναν οργανισμό συγκοινωνιών με περισσότερα από 500 οχήματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε χρόνια και ότι μπορεί να συντηρεί δίκτυα φωνής τεχνολογίας VoIP (δηλαδή... τεχνικούς πεδίου).

Ωραίο πάρτι γίνεται στον ΟΑΣΘ...

Ζητούνται απαντήσεις:

  • Έχουν εγκριθεί τα τρία αιτήματα του ΟΑΣΘ για ισάριθμους διαγωνισμούς από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών; Έχει εγκριθεί η χρήση διατάξεων σύντμησης προθεσμιών με επίκληση Covid-19 που αφορούν ΟΤΑ ή προμήθεια υγειονομικού υλικού και με ποιες προθεσμίες;
  • Γιατί ζητείται από τους διαγωνιζόμενους «να έχουν δικαιώματα στον κώδικα των λογισμικών και firmware του Οργανισμού», σε λογισμικά γραμμένα αποκλειστικά για τον ΟΑΣΘ, ο οποίος είναι ο... μόνος που τα κατέχει;
  • Γιατί σε διαγωνισμό συντήρησης λογισμικού τίθεται προϋπόθεση η πρότερη εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείριση στόλου οχημάτων άνω των 600 οχημάτων;
  • Αφού ο ΟΑΣΘ δηλώνει ότι διαθέτει 625 λεωφορεία, γιατί δεν τα βγάζει σε κυκλοφορία;
  • Γιατί απαιτείται να έχει ο ανάδοχος πέντε ενεργές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών παρόμοιου αντικειμένου και τουλάχιστον μία σε Οργανισμό Συγκοινωνιών με περισσότερα από 500 οχήματα για περισσότερα από... 5 χρόνια;
  • Έχει ο ΟΑΣΘ ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης Πλάνου Γραμμής; Ποιος το έχει προμηθεύσει;
  • Αφού ο ΟΑΣΘ έχει ιδιόκτητο mail server, γιατί το e-mail των διακηρύξεων είναι σε server του ΟΤΕ; 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου