Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις για ΚΤΕΛ και αντικαταστάσεις λεωφορείων - Ποιοι είναι οι πρώτοι δικαιούχοι

Ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις τόσο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ όσο και για την αντικατάσταση των λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€), σε βάρος του έργου 2003ΣΕ38000000 «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν. 2963/2001», ως εξής:

Χρηματοδοτούμενα ΚΤΕΛ για εγκαταστάσεις:

Χρηματοδότηση για αντικατάσταση λεωφορείων:


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου