Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Ευθύνη των αρμόδιων Αρχών και όχι των ΚΤΕΛ ο έλεγχος των αλλοδαπών

Με εύσχημο όσο και τυπικά τεκμηριωμένο τρόπο η ΠΟΑΥΣ δείχνει τις αστυνομικές και άλλες Αρχές ως υπεύθυνες για τον έλεγχο των αλλοδαπών επιβατών που διακινούνται με τα υπεραστικά λεωφορεία της χώρας και πάντως αυτός ο έλεγχος είναι εκτός αρμοδιοτήτων των απασχολουμένων στα ΚΤΕΛ.

Αυτό επισημαίνεται σε έγγραφο της ΠΟΑΥΣ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών) που στάλθηκε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε απάντηση εγγράφου της υπηρεσίας αυτής, η οποία έθετε θέμα ελέγχου από τους εκδότες εισιτηρίων.

Η απάντηση της ΠΟΑΥΣ, όπως δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Αυτοκινητιστών», έχει ως εξής:

Η λειτουργία των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε., τα οποία διενεργούν μόνο εθνικές επιβατικές μεταφορές διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2963/2001 (Α 268) και του Π.Δ. 246/2006 (Α 261) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ». Στο άρθρο 15 του νόμου αυτού περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των συγκοινωνιακών φορέων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ στα άρθρα 10 και 11 του ανωτέρω Π.Δ./τος ορίζονται ρητά τα ειδικά και γενικά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού των ΚΤΕΛ (οδηγών, εισπρακτόρων, εκδοτών εισιτηρίων, ελεγκτών κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών λεωφορείων, όταν απασχολούνται σε κάποια από τις ειδικότητες αυτές.

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων ή διαβατηρίων κατά την έκδοση εισιτηρίων, όταν οι επιβάτες διακινούνται εντός του εθνικού μας χώρου, σε αντίθεση με τα ταξιδιωτικά γραφεία που διενεργούν με Τουριστικά λεωφορεία, κατ΄ αποκλειστικότητα, διεθνείς επιβατικές μεταφορές από και προς χώρες της Ε.Ε. ή άλλες τρίτες χώρες.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή: τέτοια ταξιδιωτικά έγγραφα ή διαβατήρια δεν επιβάλλεται να επιδεικνύονται για συγκοινωνιακές μετακινήσεις επιβατών στο εσωτερικό της χώρας, πλην του προβλεπόμενου εισιτηρίου (Ν.2963/2001).

Η υποχρέωση ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων και διαβατηρίων δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του προσωπικού των ΚΤΕΛ (Π.Δ. 246/2006).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα ΚΤΕΛ, τόσο οι εκδότες εισιτηρίων όσο και οι οδηγοί ή ελεγκτές , κ.λπ. των λεωφορείων δεν υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο, ούτε να απαιτούν από τους επιβάτες, αλλοδαπούς ή μη, την επίδειξη ταξιδιωτικών εγγράφων που δεν ορίζει ο νόμος και

Επειδή στη σχετική ως άνω διάταξη (παρ. 2 του άρθρου 30 Ν.4251/2014) ρητώς ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «προκειμένου δε για άλλα μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που αναχωρεί λαθραίως βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων, κ.λπ.», προφανώς από αρμόδια Κρατικά όργανα ή όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί να επιβάλλει στο προσωπικό των ΚΤΕΛ και στους οδηγούς των λεωφορείων τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων, μη μόνιμων κατά την άποψή μας και μάλιστα σε ταξιδιωτικά έγγραφα ή διαβατήρια, που δεν απαιτούνται για τις εσωτερικές επιβατικές μετακινήσεις πολιτών (αλλοδαπών ή μη). 

Η άποψή μας είναι ότι ο έλεγχος αυτός ανάγεται στα αρμόδια κατά περίπτωση κρατικά όργανα και στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, κλιμάκια των οποίων θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον στους Κεντρικούς Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπου διακινούνται καθημερινά χιλιάδες επιβάτες (ημεδαποί και αλλοδαποί), όπως συμβαίνει σε αεροδρόμια και λιμάνια και όχι να μετατίθεται το έργο αυτό στο προσωπικό των συγκοινωνιακών φορέων με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου