Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο φοιτητών για τα ΚΤΕΛ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου της μετακίνησης των φοιτητών με τα ΚΤΕΛ με τη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο προβλέπεται σε σχετική σύμβαση μεταξύ της ΠΟΑΥΣ και του υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΟΑΥΣ έχει πραγματοποιήσει τεχνική έκθεση, στην οποία έχουν καταγραφεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό, τα οποία πρέπει να εγκατασταθούν στα λεωφορεία αλλά και στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των ΚΤΕΛ, ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος έξυπνου εισιτηρίου, το οποίο θα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Υπουργείου. Βάσει των μελετών αυτών το ΔΣ της ΠΟΑΥΣ συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Ράλλη, όπου του εξέθεσε την ανάγκη για υποστήριξη και χρηματοδότηση των ΚΤΕΛ για προμήθεια καινοτόμων λύσεων πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης έξυπνου εισιτηρίου.

Συγχρηματοδοτούμενο έργο 
Όπως αναφέρει η ΠΟΑΥΣ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ενέκρινε το Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-12 και τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου». 

Μετά από την εξέλιξη αυτή αναμένεται η δημοσίευση του Οδηγού της Δράσης έως τα τέλη Μαρτίου 2019. 

Μετά τη δημοσίευση αυτή θα είναι σε θέση τα Μέλη της Ομοσπονδίας να προχωρήσουν σε αγορά παγίων (λογισμικών και εξοπλισμού) για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου