Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Στα 48,19 εκατ. η επιδότηση του ΟΑΣΘ για το συγκοινωνιακό έργο του 2019

Την καταβολή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 48,19 εκατ. €, για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό για το 2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30/4/2001 οικονομική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά τη δημοσίευση του ν. 4482/2017, αποφάσισαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Το ποσό επιμερίζεται και καταβάλλεται μηνιαίως ως εξής:

Α) Για το μήνα Ιανουάριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Β) Για το μήνα Φεβρουάριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Γ) Για το μήνα Μάρτιο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Δ) Για το μήνα Απρίλιο το ποσό των 4.016.500,00 €.
Ε) Για το μήνα Μάιο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
ΣΤ) Για το μήνα Ιούνιο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Ζ) Για το μήνα Ιούλιο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Η) Για το μήνα Αύγουστο το ποσό των 4.016.500,00 €.
Θ) Για το μήνα Σεπτέμβριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
Ι) Για το μήνα Οκτώβριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
ΙΑ) Για το μήνα Νοέμβριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 
ΙΒ) Για το μήνα Δεκέμβριο το ποσό των 4.016.500,00 €. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου