Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

ΕΦΚΑ: Έγγραφο - φωτιά για τα αναδρομικά. Από το 2017 δικαιώνει συνταξιούχους

Από το 2017 έχει αναγνωρίσει ο ΕΦΚΑ ότι ορθώς τα δικαστήρια συντάσσονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, βάσει των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις συντάξεις και η κατάργηση των δώρων, όπως προκύπτει από το πρακτικό που δημοσιεύει η "Δημοκρατία".

Με το εν λόγω έγγραφο, το οποίο φέρει την υπογραφή του πρώην διοικητή Αθ. Μπακαλέξη, επιστράφηκαν αναδρομικά και δεν ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης επί της απόφασης με την οποία είχε δικαιωθεί ο συνταξιούχος. 

Εδώ και δύο χρόνια δηλ. η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει αναγνωρίσει ότι δεν υφίσταται λόγος άσκησης αιτήσεων αναίρεσης, καθώς και ότι όσα παράνομα περικόπησαν πρέπει να επιστραφούν.

Στο πρακτικό με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2017 αναφέρεται: "Επειδή το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία και εκτιμώντας ορθά τα στοιχεία του φακέλου επικυρώνοντας την κρίση της πρωτόδικης απόφασης και απορρίπτοντας τους λόγους έφεσής του, προέβη σε ορθή και αιτιολογημένη κρίση αλλά και λόγω του ποσού διαφοράς, δεν υφίσταται κανένας παραδεκτός και βάσιμος λόγος προσβολής της ανωτέρω απόφασης".

Στον συνταξιούχο επιστράφηκαν 760 ευρώ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013. 

Με ανάλογο πρακτικό, στις 7 Μαΐου 2018, αναγνωρίστηκε ότι ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ υποχρεούνταν να καταβάλλουν σε δύο συνταξιούχους που δικαιώθηκαν από το πρωτοδικείο Αθηνών τα ποσά των 3.386,54 ευρώ και 2.323,12 ευρώ καθώς και 3.386,46 ευρώ και 1.818,18 ευρώ αντίστοιχα. 

Μάλιστα, στα αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και 28 Δεκεμβρίου 2015 μπήκε τόκος 6%.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου