Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Τα καυσαέρια diesel εντάχθηκαν στις καρκινογόνες ουσίες...

Στον κατάλογο των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών προστέθηκαν οκτώ επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων από τους κινητήρες ντίζελ.

Τα παραπάνω προέκυψαν κατά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο να αναφορικά με τη δεύτερη πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία που καλύπτει οκτώ επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες ντίζελ.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από 20 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και αποθήκες.

Παράλληλα, θα καταστήσει την εσωτερική μας αγορά απλούστερη και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Ελπίζω να επιβεβαιωθεί γρήγορα η παρούσα συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε στους χώρους εργασίας και να αποτρέψουμε πάνω από 100.000 θανάτους από καρκίνο μέσα στα επόμενα 50 χρόνια».

Ποια είναι τα επόμενα στάδια 
Η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση.

Όταν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προτεραιότητα η καταπολέμηση του καρκίνου στον χώρο εργασίας 
Η καταπολέμηση του καρκίνου που συνδέεται με την εργασία και η διαμόρφωση ενός υγιέστερου και ασφαλέστερου χώρου εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή και θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έμφαση που δίνεται στους στόχους αυτούς είναι δικαιολογημένη: ο καρκίνος, που ευθύνεται για το 52% των θανάτων που συνδέονται με την εργασία, παραμένει ο μεγαλύτερος σιωπηλός δολοφόνος στον χώρο εργασίας.

Ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ορίσει εθνικά όρια έκθεσης για πολλές καρκινογόνες χημικές ουσίες, ορισμένα κράτη-μέλη είναι λιγότερο αυστηρά από άλλα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται στον ίδιο βαθμό παντού στην ενιαία αγορά και ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Καθώς οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις καρκινογόνες χημικές ουσίες εξελίσσονται συνεχώς, η Επιτροπή υποστηρίζει μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/ΕΚ).

Η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε αποφασιστική δράση για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της πρόταση τον Μάιο του 2016, η οποία ήδη εκδόθηκε ως οδηγία από τους συννομοθέτες στα τέλη του 2017. Η σημερινή προσωρινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα από τα τελικά στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη πρόταση του Ιανουαρίου του 2017.

Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή υπέβαλε τρίτη πρόταση για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες. Τώρα καλύπτονται από την οδηγία 22 καρκινογόνες χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 21 προστέθηκαν μετά την έναρξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει αρχίσει μια σε βάθος αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας τον Ιανουάριο του 20170 comments:

Δημοσίευση σχολίου