Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Διακριτικό σήμα υποχρεούται να φέρει κάθε ταξί και αυτοκίνητο που συνεργάζεται με εταιρεία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης

Έπειτα από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την οργάνωση του κλάδου των ταξί και της αποσαφήνισης της λειτουργίας εταιρειών, τύπου Beat και Uber στην Ελλάδα, το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στη δημοσίευση ΦΕΚ, στο οποίο περιγράφονται τα διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), αλλά και των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων, με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου, κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

1. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm, όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

2. Τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2. της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότησή τους κανονιστικών πράξεων, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm, όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

β. τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α’ 216).

ΠΗΓΗ: metaforespress.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου