Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΑΣΠΙΣ των Υπαλλήλων (πρώην) ΗΛΠΑΠ

Oι Συνάδελφοι ασφαλισμένοι στην υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» που έχουν κάνει αναγγελία απαίτησης τα προηγούμενα χρόνια και αναγράφεται στην κατωτέρω κατάσταση αλλά δεν έχουν προσέλθει στην Εκκαθάριση:

1) Κατάλογος με τους ασφαλισμένους που έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αλλά δεν έχουν προσέλθει στην Εκκαθάριση να υπογράψουν τη σχετική αποδοχή πρακτικού Δ.Σ: 


2) Κατάλογος με τους ασφαλισμένους που δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινής διανομής:

Θα πρέπει κάθε ασφαλισμένος να προσέρχεται στην υπό εκκαθάριση εταιρεία (Βασ. Σοφίας 60, 11528 Αθήνα.Τηλέφωνα: 2114111215, 2114111657), να πιστοποιηθεί να υπογράφει το επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο πρακτικό του ΔΣ ΟΣΥ ώστε να αποζημιωθούν από τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των Υπαλλήλων (πρώην) ΗΛΠΑΠ, τα οποία περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, καθιστάμενοι ούτως μοναδικοί και αδιαμφισβήτητοι δικαιούχοι των απαιτήσεων αυτών. 



0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER