Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Το ΑΣΕΠ έβαλε «μπλόκο» σε προσλήψεις στην Αττικό Μετρό

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Αττικό Μέτρο ΑΕ και απόφαση του ΔΣ της εταιρείας που διενεργήθηκε στις 23/3/2018 ακυρώνει προκήρυξη για προσλήψεις, μετά από απόφαση του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα σε εκτέλεση της από 23/03/2018 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζεται η ακύρωση της Ανακοίνωσης δημοσίευσης της ΣΟΧ 1/2017 λόγω μη έγκρισης από το ΑΣΕΠ, καθώς και των πρακτικών ανάρτησης 1, 2 & 3/2018 και της επιτροπής αρμόδιας για τις εν λόγω προσλήψεις, της ορισθείσης με απόφασή μου την 02/11/2017. Επίσης αποσύρονται οι τοιχοκολλήσεις στο Δήμο και όλες οι σχετικές αναρτήσεις.

Οι προσλήψεις αφορούσαν επτά υπαλλήλους Καθαρισμού Κατηγορίας ΥΕ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER