Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Δημιουργείται τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο υπουργείο Μεταφορών

Tην ενίσχυση του τμήματος Στρατηγικής των Μεταφορών, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου τμήματος, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, εξήγγειλε στη διημερίδα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», ο γενικός γραμματέας Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας.

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα, το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης ενός συνολικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, που θα αποτελέσει τη βάση για τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, καθώς και για την εφαρμογή πολιτικής και έρευνας για τα επόμενα 20 χρόνια.

Επιπλέον, το Δεκέμβριο, υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και τη συνεργασία πολλών Υπουργείων, ξεκίνησε τη δράση της η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, όπου στοχεύουμε στην άμεση υλοποίηση ενός πακέτου δράσεων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).

Η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα: 
Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Υπουργείο μας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, τις οποίες θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών αποτελούν την εικόνα του παρόντος αλλά και του άμεσου μέλλοντος σε πολλούς τομείς των Μεταφορών.

Με την αναδιοργάνωση του Υπουργείου μας, γίνεται ξεκάθαρη η έμφαση που έχει δοθεί στην Ανάπτυξη των Μεταφορών, με την ενίσχυση του Τμήματος Στρατηγικής των Μεταφορών καθώς και με τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος, αυτό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Το έργο αυτό υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου που συμμετέχουν αδιαλείπτως σε ομάδες έρευνας και καινοτομίας υπό την σκέπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στις εργασίες προσαρμογής και εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης ενός συνολικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, που θα αποτελέσει τη βάση για τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, καθώς και για την εφαρμογή πολιτικής και έρευνας για τα επόμενα 20 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται στο Υπουργείο μας και η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού. Επιπλέον, το Δεκέμβρη, υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και τη συνεργασία πολλών Υπουργείων, ξεκίνησε τη δράση της η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, όπου στοχεύουμε στην άμεση υλοποίηση ενός πακέτου δράσεων μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).

Η Στρατηγική μας εγγυάται τη διαρκή πρόθεση της Πολιτείας να στηρίξει καινοτόμες πρωτοβουλίες και τονίζει ιδιαίτερα την προσπάθειά μας να προωθήσουμε την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ώστε να ενθαρρύνουμε τις δράσεις εκείνες που εστιάζουν στο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και μετακινούμαστε στις πόλεις μας, στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα των μεταφορών με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών συστημάτων της χώρας, κυρίως μέσω της επένδυσης σε υποδομές αλλά και -σε μεγάλο βαθμό- μέσω της διείσδυσης των εφαρμογών ITS.

Πρόσφατα παραδείγματα η ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στη δημόσια συγκοινωνία και η έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή του δορυφορικού συστήματος αναλογικών διοδίων. Η Χώρα μας είναι πλέον ώριμη να υποδεχτεί την καινοτομία και ικανή να ολοκληρώσει με επιτυχία την έρευνα.

Το Υπουργείο μας είναι στραμμένο προς την καινοτομία, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών καθώς και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών. Για αυτό, εκτός από την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, η οποία γίνεται με παράλληλη υλοποίηση εξελιγμένων συστημάτων διαχείρησης αυτοκινητοδρόμων, προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.

Με τη συμμετοχή του σε πολλά έργα ITS, για τα οποία θα σας μιλήσουν αναλυτικά οι συνεταίροι μας που βλέπω ότι παρευρίσκονται εδώ σήμερα, το Υπουργείο αποσκοπεί στη μεταφορά και αξιοποίηση τεχνογνωσίας καθώς και στην προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την επιτυχή εφαρμογή της στη χώρα μας.

Πρέπει να σχεδιάζουμε τις υποδομές και τις μεταφορές μας πάντα με γνώμονά τον σεβασμό στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια την πλήρη αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών και των καινοτόμων εργαλείων-μεθόδων και τη διασυνδεσιμότητα των συστημάτων αυτών, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάπτυξης και…. σας περιμένουμε συνοδοιπόρους μας σε αυτή την αποστολή. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου