Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

ΟΑΣΘ: Δημοσίευση Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ετών 2009-2016

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι στην με αριθμ. 24/5.10.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η δημοσίευση στο site του Οργανισμού των Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεως ετών 2009 - 2016.

O Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσεώς του. 

Το γεγονός όμως ότι τα 2/3 περίπου των πόρων που διαχειρίζεται προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιβάλλει για λόγους διαφάνειας στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος, να τίθενται σε γνώση των φορέων του Δημοσίου, των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, αλλά και του Ελληνικού Λαού, τα οικονομικά του δεδομένα.

Όπως είναι γνωστό ο Ο.Α.Σ.Θ. βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης εν λειτουργία και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της σύνταξης του Ισολογισμού κλεισίματος, που αφορούσε το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς του Οργανισμού. 

Είναι αυτονόητο και απολύτως σαφές ότι τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την διαδικασία του Ισολογισμού κλεισίματος, θα δημοσιευθούν επίσης. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου