Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ: Ενημερωτική ανακοίνωση για την Πρόσθετη Υγειονομική Περίθαλψη

Ενημερωτική Ανακοίνωση για την Πρόσθετη Υγειονομική Περίθαλψη, προς όλους τους εργαζομένους της ΣΤΑ.ΣΥ. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
  Η Ένωσή μας το 2001 δημιούργησε ένα πρόγραμμα πρόσθετης ασφάλισης με το οποίο δεν επεδίωκε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από το να προστατεύσει το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, πράγμα που σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτικό.

  Έτσι απευθύνθηκε σε εξειδικευμένο αναλογιστικό γραφείο, με του οποίου τη συνδρομή σχεδιάστηκε ένα συμβόλαιο ασφάλισης. Ακολούθως, με βάση αυτό το συμβόλαιο δημιουργήθηκε μια πρόσθετη συμπληρωματική ασφάλιση υγείας για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Παράλληλα, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να κατοχυρωθεί σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ότι το κόστος αυτής της πρόσθετης ασφάλισης θα καλυπτόταν από την Εταιρεία.
  Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2015, οπότε η μνημονιακή λαίλαπα ήρθε να σαρώσει, με το νόμο 4336/15, τέτοιες πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές, μαζί με πολλά άλλα υπολείμματα του κοινωνικού κράτους. Έτσι, καθώς απαγορεύτηκε στις Διοικήσεις Εταιρειών δημοσίου συμφέροντος να καλύπτουν το κόστος συμπληρωματικών ασφαλίσεων σταμάτησε, μετά από 14 χρόνια επιτυχούς παροχής, η πρόσθετη ασφάλιση.
  Είναι σαφές, όμως, ότι στην περίοδο των μνημονίων και του σκληρού νεοφιλελευθερισμού οι ανάγκες για πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έχουν αυξηθεί καθώς το σύστημα υγείας και κοινωνικών παροχών βρίσκεται υπό κατάρρευση.
  Η Ένωσή μας αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των συναδέλφων, απευθύνθηκε σε μεγάλα αναλογιστικά γραφεία και κάλεσε, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, σε συνάντηση όλα τα Σωματεία του χώρου μας, δίνοντας την ευκαιρία, σε όσους ανταποκρίθηκαν, να ενημερωθούν διεξοδικά από τον επιστημονικό μας συνεργάτη- αναλογιστή.
  Εκεί προτάθηκε ως η πιο ενδεδειγμένη και συμφέρουσα λύση η δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (3ος πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
  Ανάλογα Ταμεία έχουν δημιουργηθεί από εργαζόμενους και άλλων εργασιακών χώρων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το Ταμείο Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ), Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ ΕΕΚΕ), Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/ Πυροσβεστών/ Λιμενικών (ΤΕΑ ΕΤΔΕΑΠΛ), Γεωτεχνών (ΤΕΑΓΕ), Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) κ.α.
Η Ένωσή μας θεωρεί ότι αυτή η λύση της δημιουργίας Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης εξασφαλίζει:
 Μια ποιοτική πρόσθετη κάλυψη, με διαφάνεια, χωρίς ενδιάμεσους μεσολαβητές και χωρίς εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων.
 Οικονομικό όφελος για κάθε συνάδελφο/ συναδέλφισσα, που είναι της τάξης του 35% έναντι του κόστους ενός ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου και πολύ περισσότερο από ενός ατομικού συμβολαίου.
√ Απόλυτη βιωσιμότητα, χωρίς εξαρτήσεις από ιδιωτικές εταιρείες και μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα ασφαλιστήριο ομαδικό συμβόλαιο, το οποίο από έτος σε έτος μπορεί να αυξάνεται δυσανάλογα ή να καταργηθεί.
  Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων και καλούμε όλα τα Σωματεία στον χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ σε ανοιχτή συντονιστική σύσκεψη, στην οποία μπορούν να παραβρεθούν όσοι και όσες συνάδελφοι/ συναδέλφισσες επιθυμούν να έχουν μια άμεση ενημέρωση.
Βασικά Χαρακτηριστικά των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Σκοπός:
  Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (T.E.A.) έχουν ως σκοπό την κάλυψη των ασφαλισμένων και δικαιούχων, με παροχές επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν από αυτές που παρέχονται από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Τέτοιες παροχές είναι ενδεικτικά αυτές που αφορούν στους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ασθένειας, επαγγελματικού ατυχήματος, διακοπές της εργασίας.
  Στον κλάδο Υγείας, μπορεί να υπαχθεί, κάθε εργαζόμενος μετά ή άνευ των εξαρτημένων μελών του, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπαρχουσών ή όχι ασθενειών, ενώ στον κλάδο εφάπαξ μπορεί να υπαχθεί όποιος εργαζόμενος θέλει, γνωρίζοντας ότι οι εισφορές του και οι αντίστοιχες αποδόσεις, παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο ατομικό λογαριασμό και συνεπώς ανήκουν αποκλειστικά μόνο στον ίδιο. Επιπρόσθετα παρέχονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα στους ασφαλισμένους στα Τ.Ε.Α. και υφίσταται αυστηρή εποπτεία από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, όσο αφορά στα έξοδα διαχείρισης και οργάνωσης.
Πλεονεκτήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης:
  Ενισχύεται η συμπληρωματική της κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
  Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με την εποπτεία των Επαγγελματικών Ταμείων από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, την εποπτεία των επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ευρεία ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ετήσια δημοσιότητα βασικών οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και της έκθεσης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα και η νομική μορφή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης εξασφαλίζει τους ασφαλισμένους, στον βαθμό που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του Ν.3029/2002.
  Ο προαιρετικός χαρακτήρας της συμμετοχής εκ μέρους των εργαζομένων, αναγκάζει τα διάφορα Επαγγελματικά Ταμεία να μεριμνούν για την μέγιστη αποτελεσματική διοικητική οργάνωση και απόδοση της επενδυτικής τους πολιτικής προκειμένου να εγγράφονται σε αυτά οι ασφαλισμένοι, με αποτέλεσμα η κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούμενη άμιλλα να αποβαίνει προς όφελος των ασφαλισμένων, πάντα στο πλαίσιο της συντηρητικής προσέγγισης που απαιτείται για ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
  Θέματα φορολογίας:
  Σύμφωνα με το ν.4172/2013, οι εισφορές των ασφαλισμένων στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως ποσού, θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν από το εισόδημα τους, ανεξαρτήτως εάν αφορούν σε παροχές εφάπαξ, σύνταξης ή υγείας.
  Πιο συγκεκριμένα, για τον κλάδο Υγείας των ΤΕΑ, οι εισφορές που καταβάλουν οι εργαζόμενοι – φορολογούμενοι εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα (χωρίς περιορισμό, όπως αναφέρθηκε), σε αντίθεση με την περίπτωση που κατέβαλαν εισφορά για ατομικό συμβόλαιο σε ασφαλιστική εταιρία, περίπτωση για την οποία δεν υπάρχει πια καμία φορολογική ελάφρυνση.
Ενέργειες που απαιτούνται για τη Σύσταση και Έγκριση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, βάσει του άρθρου 7 του Ν. 3029/02, της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ και της οδηγίας 2016/2341/ΕΚ. :
  Για την κατάρτιση του καταστατικού και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, απαιτείται προηγουμένως εμπεριστατωμένος προσδιορισμός των καλυπτόμενων κινδύνων και παροχών. Η σχετική οριστικοποίηση θα συνδέεται με αναλυτική αναλογιστική μελέτη, η οποία θα αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού.
  Αφού αποδεχθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα πορίσματα της μελέτης, δρομολογούν την οριστικοποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου.
Ακολούθως υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προς έγκριση
  Τέλος, αφού ληφθεί η διπλή έγκριση, οριστικοποιείται το καταστατικό μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου και ακολούθως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β’). Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Καταστατικού, το Ταμείο αποκτά νομική προσωπικότητα.
Προαιρετική ασφάλιση / Δικαίωμα διαγραφής:
  Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση των Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, είναι προαιρετική. Κατά συνέπεια, ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ασφαλίζεται στο Ταμείο, δίχως να απαιτείται η συμμετοχή του σε επαγγελματική οργάνωση. Σε περίπτωση που το Ταμείο έχει και κλάδο περίθαλψης, τότε μπορεί να ασφαλίζει και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του, με σειρά ευνοϊκών κινήτρων, πλην των φορολογικών ως π.χ. δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις, δεν υπάρχουν όρια στην ηλικία κάλυψης, δεν προσαυξάνουν οι εισφορές με ΦΚΕ 10%. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής του από το Ταμείο, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ασφάλισης ενώ παράλληλα, έχει δικαίωμα είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης είτε να λάβει την παροχή που του αναλογεί σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο όταν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχής.
Θέματα που ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  Βάσει συγκεκριμένων νόμων και συγκεκριμένων Υπουργικών Αποφάσεων, ρυθμίζονται οι όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε θέματα όπως:
1. Τα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διαχείρισης. Τα συγκεκριμένα έξοδα περιγράφονται αναλυτικά στην αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Εποπτική Αρχή) με συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, ως προς το ύψος τους, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει συγκεκριμένα ποσοστά επί των εσόδων ενός ΤΕΑ. Τα ΤΕΑ ελέγχονται ως προς τα συγκεκριμένα ποσοστά από την Εποπτική Αρχή.
2. Οι Αναλογιστικές αποτιμήσεις (οι οποίες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες).
3. Οι μελέτες για την σχέση Περιουσίας – Υποχρεώσεων.
4. Το περιθώριο φερεγγυότητας.
5. Η Ασφαλιστική τοποθέτηση.
6. Οι κανόνες Επενδύσεων.
7. Η διαχείριση Κινδύνου.
8. Η εσωτερική Οργάνωση.
9. Η Αντασφάλιση.
10. Οι Ετήσιες Εκθέσεις και Οικονομικές καταστάσεις
11. Τα Στοιχεία που υποβάλλονται με το κλείσιμο της εκάστοτε οικονομικής χρήσης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
12. Το αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο Ασφαλισμένων
13. Η Λογιστική Οργάνωση
14. Η Τήρηση μητρώου.
15. Οι Θεματοφύλακες – Διαχειριστές Επενδύσεων.
Έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα ρυθμίζονται:
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής.
Ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη Λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης:
  Μετά την σύσταση και έγκριση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία του εξαρτάται από τα ακόλουθα κομβικά σημεία αναφοράς:
  • -Έξοδα ίδρυσης-οργάνωσης διαχείρισης (ελέγχονται με συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, ως προς το ύψος τους, από την Εποπτική Αρχή).
  • -Αναλογισμός
  • -Διαχείριση κινδύνου
  • -Λογιστική Υποστήριξη - Διαχείριση Εισφορών – Παροχών
  • -Μηχανογραφική Υποστήριξη
  • -Διαχείριση Επενδύσεων - Επιτροπή Επενδύσεων
  • -Εσωτερικό Έλεγχο
  Καλούμε την Παρασκευή 26 Μαΐου και ώρα 10π.μ στα γραφεία της Ένωσής μας ( πλ. Λουδοβίκου 1- Μέγαρο ΗΣΑΠ, Πειραιάς) όλα τα Σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ, σε ανοιχτή συντονιστική σύσκεψη- συζήτηση για τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΟΛΩΝ των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ, με κάλυψη και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας
Ε. Ρενιέρης        Π. Κοντόγιαννης 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου