Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Κομοτηνή: Στοπ στη χρήση στάσεων της αστικής συγκοινωνίας από τουριστικά λεωφορεία μεταφοράς φοιτητών

«Φρένο» στην χρήση στάσεων της αστικής συγκοινωνίας από τουριστικά λεωφορεία που μεταφέρουν φοιτητές, έβαλε με απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, στην τελευταία συνεδρίασή του το βράδυ της Δευτέρας 27 Μαρτίου. 

Συγκεκριμένα ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του με την οποία είχε εγκρίνει τη χρήση των στεγασμένων στάσεων της Αστικής Συγκοινωνίας, ικανοποιώντας αίτημα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με σκοπό τη μεταφορά των φοιτητών για δύο συγκεκριμένες διαδρομές με αφετηρία την παλαιά Νομική και την Πρυτανεία και επιστροφή στην Πανεπιστημιούπολη, μεταφορικό έργο που ανέλαβε η εταιρεία «Δολιανίτης Δημήτριος του Ιωάννη - Δημοκρίτειο Travel - Γραφείο Γενικού Τουρισμού».

Το Αστικό ΚΤΕΛ με αίτηση ζήτησε την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, καθότι τη θεωρεί μη νόμιμη. Γι’ αυτό ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πολιτειάδης με έγγραφο ζήτησε από το Γραφείο Δικηγόρων του Δήμου σχετική επί του θέματος γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση του Γραφείου Δικηγόρων συμπερασματικά καταλήγει ότι:

α) τα τουριστικά λεωφορεία δεν νομιμοποιούνται να διενεργήσουν την μεταφορά φοιτητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/96. 

β) Το Αστικό ΚΤΕΛ, ως ο μόνος φορέας που κατέχει νόμιμη άδεια της μεταφοράς των φοιτητών, νομιμοποιείται να διενεργήσει τη μεταφορά τους από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης και μάλιστα επί τακτικής λειτουργούσας αστικής γραμμής, για την οποία μπορεί να συναφθεί σύμβαση που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001.

γ) Δεν προβλέπεται καθορισμός στάσεων για επιβίβαση - αποβίβαση από τουριστικά λεωφορεία, η δε χρήση από αυτά των στάσεων των αστικών λεωφορείων δεν προβλέπεται εκ του νόμου, αφού ο καθορισμός στάσεων για τουριστικά λεωφορεία θα σήμαινε και εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, η οποία εκ του νόμου απαγορεύεται. Μόνο κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης δύναται να οριστεί χώρος στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων.

Κατόπιν των παραπάνω, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης του, με την οποία ο Δήμος ενέκρινε τη χρήση των στεγασμένων στάσεων των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος των δύο προαναφερομένων διαδρομών. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου