Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Αττικό Μετρό: Διαγωνισμός 64,2 εκατ.€ για την προμήθεια 25 τραμ

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ("Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές άμαξες μεταφοράς επιβατών και τρόλλεϋ") για την προμήθεια 25 οχημάτων ΤΡΑΜ προκήρυξε η Αττικό Μετρό. 

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών επέκτασης της λειτουργίας του ΤΡΑΜ στην Αθήνα, περιλαμβανομένης και των κύριων ανταλλακτικών των οχημάτων και του εξοπλισμού μετακίνησής τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 64,25 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ προβλέπεται χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο ποσού 30% του συνολικού κατ' αποκοπή τιμήματος της οικονομικής προσφοράς τους. 

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της πράξης "Δυτική Επέκταση του ΤΡΑΜ στον Πειραιά" και του επιχειρησιακού προγράμματος "Αττική".

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα κατατεθεί αντιστοιχεί στο 2% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του αντικειμένου προμήθειας (εκτός ΦΠΑ) και ανέρχεται σε 1,285 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά μέχρι τις 23 Μαρτίου 2017 στις 11:00. 

ΠΗΓΗ: capital.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου