Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έρευνα: Απαραίτητη η συνεργασία κυβερνήσεων - πολιτών για τις συγκοινωνίες του μέλλοντος

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τους πολίτες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υποδομών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Αυτό δείχνει η νέα έρευνα της Εrnst&Υoung (EY) με τίτλο «All change, please: How shifting passenger behavior can improve mobility in cities». 

Καθώς οι δραστικά μετασχηματιστικές τεχνολογίες μεταβάλλουν τους τρόπους μετακίνησης των πολιτών, η έρευνα της EY συνιστά στους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν τη συμπεριφορά των πολιτών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη βιώσιμων συγκοινωνιακών πολιτικών.

Ενώ η ύπαρξη αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι πόλεις ανταγωνιστικές και ανθεκτικές, πολλές πόλεις δε διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και δεν είναι εξοπλισμένες για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα δίκτυα μεταφοράς είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να αναπτύξουν οι πόλεις πιο στέρεες λύσεις, καθώς οι συμπεριφορές των πολιτών σε σχέση με τις συγκοινωνίες μεταβάλλονται.

Οι καινοτομίες της ψηφιακής τεχνολογίας επιτρέπουν στους ανθρώπους να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις μετακινήσεις τους, μέσω της πρόσβασής τους σε εφαρμογές (apps) μετακίνησης, υπηρεσιών κατά παραγγελία (on-demand) και πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, ενώ δημιουργούν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως η από κοινού χρήση μεταφορικών μέσων (ride-sharing).

Όπως αναφέρει η έρευνα της EY, η εφαρμογή της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής στο σχεδιασμό της συγκοινωνιακής πολιτικής - υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση - θα προσφέρει στις δημοτικές αρχές πολύτιμες πληροφορίες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός καλύτερου αστικού περιβάλλοντος.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι μεταφορές εξελίσσονται από μια απλή συναλλαγή, σε μια μορφή διαλόγου. Ψηφιακές εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξασφαλίζουν πληροφόρηση για τις μετακινήσεις των χρηστών. Η επικοινωνία με τους πολίτες είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό συγκοινωνιακών συστημάτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στον ταχύ ρυθμό αλλαγών παγκοσμίως.

Είναι σαφές, σύμφωνα με την έρευνα, ότι δεν υπάρχουν αυτόνομες λύσεις στις σημερινές συγκοινωνιακές προκλήσεις. Τελικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα νοικοκυριά και τα άτομα μεμονωμένα. Συνεπώς, για να είναι αποτελεσματικές οι συγκοινωνιακές πολιτικές, οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των λύσεων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία θα βοηθήσει τις πόλεις να δημιουργήσουν ανθεκτικές υποδομές και να εξελιχθούν σε ελκυστικότερους τόπους για να ζει, να εργάζεται ή να επενδύει κανείς.

Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις με υψηλόβαθμα στελέχη, υπεύθυνα για τη χάραξη πολιτικής και σχεδιασμού από πόλεις όπως η Βομβάη, το Λονδίνο, το Σικάγο και το Σίδνεϊ, για να αναδείξει μια ολοκληρωμένη εικόνα των συμπεριφορικών δυνάμεων που επηρεάζουν την κινητικότητα, αλλά και των αποτελεσματικών πολιτικών που οδηγούν σε βελτιώσεις.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές συμπεριφορικής προτυποποίησης, η έρευνα παρουσιάζει τρία μελλοντικά σχέδια αποτελεσματικής αστικής κινητικότητας:

Η μετακίνηση ως προσωπική, κατά παραγγελία υπηρεσία: Οι μεταφορές είναι μία διαδραστική και ολοκληρωμένη εμπειρία. Οι άνθρωποι μπορούν να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις μετακινήσεις τους. 

Η τεχνολογία επιτρέπει κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές και υποκινεί νέες έννοιες συγκοινωνίας, όπως τα αυτόνομα οχήματα και η από κοινού μετακίνηση. 

Οι πεζοί και τα ποδήλατα κυριαρχούν: Ο αριθμός των κατόχων αυτοκινήτων μειώνεται. Οι μετακινήσεις δεν είναι μηχανοκίνητες. Οι άνθρωποι, κινητοποιούνται μέσω προγραμμάτων δωρεάν μετακίνησης και της τιμολόγησης σε ώρες αιχμής, τα οποία, επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες τους, όπως η μείωση εκπομπών ρύπων. 

Δεν υπάρχουν πλέον ώρες αιχμής: Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δε θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να αλλάξουν τη χρήση των αυτοκινήτων τους και να μεταβάλουν τις συνήθειες μετακίνησής τους, μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time) και σε ψηφιακές πλατφόρμες. 

Σε αυτό θα βοηθήσει και η τιμολόγηση του κόστους στάθμευσης με βάση τη ζήτηση, η δυνατότητα επιλογών προστίμων και τα διόδια για συγκεκριμένους δρόμους και ζώνες. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ -ΜΠΕ0 comments:

Δημοσίευση σχολίου