Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Μετρό Θεσσαλονίκης: Με καλούς ρυθμούς τα έργα σε βασική γραμμή και Καλαμαριά


Με καλούς ρυθμούς κυλούν οι εργασίες στα 2 μεγάλα έργα Μετρό της Θεσσαλονίκης, για τη βασική γραμμή αλλά και για την επέκταση προς Καλαμαριά. Με τις κακές μέρες να έχουν μείνει πίσω, μήνα με το μήνα τα έργα ωριμάζουν και δείχνουν να έχουν πάρει το δρόμο τους. Ας δούμε όμως αναλυτικά που βρισκόμαστε:

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑΔιακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκλήρωση της κατασκευής της πλάκας -2. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ - ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης.

Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα και υδατοστεγάνωσης των τοιχίων άνωθεν της πλάκας πυθμένα.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης.

Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στη διασταύρωση για την είσοδο των ΤΒΜ.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού καθώς και η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2. Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φέροντος οργανισμού του κτηρίου 6.


Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ - ΜΙΚΡΑΔιασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης μέχρι τον πυθμένα.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η αντιστήριξη έως το επίπεδο -3.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος στο επίπεδο οροφής του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.

Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας εισόδου του σταθμού.

Σταθμός & Διασταυρώσεις ΜΙΚΡΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.

Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης και κεφαλοδέσμου. Επίσης, συνεχίζεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη σε τμήμα του Επιστάθμου.

Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER