Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

«Βολές» της ΠΟΕΙΑΤΑ κατά των "πειρατών"

Με σχετική επιστολή της στα συναρμόδια υπουργεία, η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των επιβατικών μεταφορών και καταγγέλλει τα «πειρατικά» 9θέσια οχήματα.

Στη σχετική επιστολή με θέμα «άμεση συνάντηση με όλους τους φορείς για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των επιβατικών μεταφορών», που η ΠΟΕΙΑΤΑ απέστειλε στα συναρμόδια υπουργεία, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «… ο νόμος 4093/12 απελευθέρωσε το μεταφορικό έργο και για τα οχήματα κάτω των 9 θέσεων εις βάρος των παραδοσιακών μεταφορέων με τα δημοσίας χρήσης Ταξί. 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν, παρά την προσπάθεια να οριοθετηθεί ο ρόλος των μεταφορικών μέσω και επιχειρήσεων, αυτό δεν επετεύχθη πλήρως. Κυρίως ελλείψει ελέγχων αλλά και μη αποσαφήνισης ορισμένων σημείων του νομοθετικού πλαισίου».

Στην επιστολή τους, οι ιδιοκτήτες Ταξί ζητούν τα ακόλουθα:
  1. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που προορίζονται να εκτελούν μεταφορικό έργο, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12, να υπάρχει σχετική ένδειξη (πέραν του αυτοκόλλητου), ώστε ο ελεγκτής να γνωρίζει το ρόλο τους όπως και των ΕΔΧ άρα και των κανόνων λειτουργίας τους.
  2. Η σύμβαση που συνάπτει η επιχείρηση του Ν. 4093 μ τον μισθωτή, δεν μπορεί να γίνεται στο σημείο επιβίβασης αλλά στην έδρα της επιχείρησης.
  3. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Α80931.5842/ΦΕΚ 144/21.1.2016, προβλέπονται ποινές σε παραβάσεις όσων αναφέρονται σε αυτή. Δεν αναφέρεται όμως η περίπτωση υποτροπής.
  4. Τα οχήματα του Ν. 4093 που δεν είναι εφοδιασμένα με σχετική σύμβαση άμεσης εκτέλεσης, πρέπει να είναι σταθμευμένα στην έδρα τους.
  5. Οι συμβάσεις πρέπει να είναι ταξινομημένες, με αύξοντα αριθμό και θεωρημένες από τις αρμόδιες αρχές, να φυλάσσονται δε εντός του οχήματος για δύο (2) εβδομάδες και στην έδρα της επιχείρησης για 180 ημέρες, όπως και το αντίστοιχο αρχείο των ΕΙΔΜΙΣΘ του 4070.
  6. Τα ΕΙΔΜΙΣΘ του Ν.4070 λειτουργούν σύμφωνα με την έδρα τους (προμίσθωση), σε αντίθεση με τα οχήματα του Ν.4093 που κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά με -πλήρως ελεύθερους- κανόνες. Αυτό στην ουσία συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό με πλήρη ευθύνη και κάλυψη της Πολιτείας.
Τέλος, οποιοσδήποτε παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης επιβατικής μεταφοράς, με τίμημα στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια, θα πρέπει:
  • Να έχει σχετική άδεια λειτουργίας για την Ελλάδα (φυσική και νομική παρουσία στη χώρα) από τις δημόσιες αρχές.
  • Να υπόκειται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς και στους ίδιους κανόνες που ισχύου για όλους όσους παρέχουν επιβατικές μεταφορές.
  • Να δημιουργηθεί μητρώο με τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, όπως ισχύει και για τους κατόχους οχημάτων δημοσίας χρήσης. 
ΠΗΓΗ: taxitzhs.blogspot.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER