Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Αντεπίθεση του ΚΤΕΛ Κορινθίας, εναντίον της “Εφημερίδας των Συντακτών”

Αποφασισμένος να προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά της Αθηναϊκής Εφημερίδας των Συντακτών και του Δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή, αλλά και όσων ΜΜΕ αναπαρήγαγαν το θέμα, είναι ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κορινθίας Παναγιώτης Μάρκελλος μαζί με όλη την Διοίκηση της Εταιρίας.

Ο κ. Μάρκελλος και η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Κορινθίας με αδιάσειστα στοιχεία που παραθέτουν στο Υπόμνημά τους για το θέμα αυτό, τεκμηριώνουν ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας ήταν ψευδέστατο και συκοφαντικό σε βάρος του ΚΤΕΛ καθώς και παράνομο, δυσφημιστικό, που θίγει τον πυρήνα των συνταγματικών δικαιωμάτων και προσβάλλει καταλυτικά κάθε έννοια σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.

Οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ και δικαίως εκφράζουν την αγανάκτησή τους και θεωρούν ότι ο συντάκτης του άρθρου ενήργησε πέρα από κάθε δεοντολογία αφού για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν επικοινώνησε μαζί τους πριν από την δημοσίευση ώστε να πληροφορηθεί και την δική τους άποψη.

Διαβάστε αναλυτικά το Υπόμνημα του ΚΤΕΛ Κορινθίας
Υπόμνημα ΚΤΕΛ Κορινθίας
Εις απάντηση του άρθρου του αρθρογράφου Δημήτρη Τερζή της Εφημερίδας με την επωνυμία «Εφημερίδα των Συντακτών», το οποίο έχει τίτλο «ΕΚΤΕΛούνται μεταφορές και... παρανομίες» αναφορικά προς τέσσερα (4) ΚΤΕΛ ανάμεσα στο οποίο και το ΚΤΕΛ Κορινθίας και το οποίο δημοσιεύτηκε στο από 6/5/2016 φύλλο της άνω εφημερίδας και ειδικότερα στις σελίδες 70-71, εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη εφημερίδα, δίχως καμία προηγούμενη ενημέρωση προς ημάς, δίχως την συγκατάθεσή μας, χωρίς να έχει το προς τούτο δικαίωμα και με μία ενέργεια η οποία αποτελεί κάθε άλλο παρά δημοσιογραφικού, ουδέτερoυ και ενημερωτικού χαρακτήρα δημοσίευση, ενεργώντας ως αυτόκλητος δικαστής και με πρόθεση να προκαταλάβει και επηρεάσει δυσμενώς την κρίση οιασδήποτε δικαστικής αρμόδιας αρχής, αναφορικά προς τα ζητήματα που εκθέτει και τα οποία αποτελούν αυστηρώς προσωπικά δεδομένα (ήτοι κατηγορητήριο και εκκρεμείς κατηγορίες) εντελώς παρανόμως και αντιδεοντολογικά δημοσιοποίησε στο παραπάνω φύλλο της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί να πραγματοποιήσει ως όφειλε μία έγκυρη και ανεπηρέαστη δημοσιογραφική έρευνα διερευνώντας το ζήτημα από όλες τις πλευρές του, υιοθετεί αυθαίρετα το περιεχόμενο των μηνύσεων και των καταγγελιών αντίδικών μας μετόχων, παρουσιάζοντάς την εταιρεία μας ως εταιρεία παρανομιών και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διοίκηση ως de facto υπαίτιους των όσων πράξεων δημοσιοποίησαν ότι τους αποδίδονται.

Αντιθέτως, αν είχαν ερευνήσει ορθά και αντικειμενικά το ζήτημα, θα είχαν πληροφορηθεί ότι η εταιρεία μας έχει δικαιωθεί δικαστικώς αναφορικά προς τα ζητήματα διαφάνειας, κύρους και διαχείρισης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δια της υπ.αρ. 98/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, έγινε δεκτή αγωγή αποζημιώσεως της εταιρείας κατά μετόχων, οι οποίοι διέσπειραν αναλήθειες, συκοφαντίες και ψεύδη αναφορικά προς την λειτουργία και την διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας μεταξύ των οποίων και τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα και συγκεκριμένα έκρινε ως αναληθείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς τους περί δήθεν παράνομης καθυστέρησης απόδοσης μερίσματος στους μετόχους, κακής διαχείρισης, την φημολογία περί διάλυσης της εταιρείας, ενώ η ίδια απόφαση δέχθηκε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς κατά τους οποίους ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κατά τα χρονικό διάστημα από το έτος 2003-2011 δεν διέθεσε όπως υποχρεούτο από το νόμο, τα σχετικά κονδύλια που αφορούν στην ειδική εισφορά του 4% επί των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας του ΚΤΕΛ βάσει του άρθρου 13 παρ. 1β και 1γ του ν.2963/2001 και παράλληλα δεν διαπιστώθηκε καμία χρησιμοποίηση των ποσών της Ειδικής Κρατήσεως του 4% για άλλο σκοπό πέραν αυτού για το οποίο ορίζει ο νόμος.

Επιπροσθέτως δια της υπ.αρ. 63/2015 αποφάσεως του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου, απορρίφθηκε αγωγή μετόχων της εταιρείας κατά αυτής, δια της οποίας ζητούσαν την αναγνώριση ακυρότητας της από 10-06-2012 γενικής συνέλευσης των μετόχω αναφορικά προς την: 1.- υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, 2.- απαλλαγή των μελών του Δ.Σ, 3.- έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ, 4.- επικύρωση των διανεμηθέντων μισθωμάτων χρήσης 2011, 5.-εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2012, 6.- συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.

Ο αρθρογράφος της Εφημερίδας, στρέφεται ευθέως εναντίον των φερομένων ως κατηγορουμένων κρίνοντας ότι έπρεπε να είχαν παραπεμφθεί για κακούργημα, χωρίς να γνωρίζει καταρχάς ότι οι περισσότεροι από τους αναφερόμενους κατηγορούμενους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οποιαδήποτε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας κατά την επίμαχη περίοδο και κυρίως χωρίς να γνωρίζει ότι επί των θεμάτων αυτών, έχει προϋπάρξει αντίθετη δικαστική κρίση(ήτοι η υπ.αρ. 98/2015 απόφαση Πολ. Πρωτ. Κορίνθου).Δηλαδή όχι μόνο παρανόμως δημοσιοποίησαν τα ως άνω στοιχεία, αλλά διέσπειραν ψευδώς εν γνώσει της αναληθείας την άποψη ότι οι ασχολούμενοι με την διοίκηση της εταιρείας είμαστε υπαίτιοι κακουργηματικών πράξεων.

Το ανεπίτρεπτο αυτό είδος της δημοσιογραφίας, είναι προφανές ότι δεν έχει στόχο την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού αλλά την εκ προοιμίου απόδοση ευθυνών και καταδίκης των εμπλεκομένων προσώπων, πριν επιληφθεί οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, καθ’ υπαγόρευση των καταγγελόντων οι οποίοι ήδη έχουν κριθεί συκοφάντες και ψεύτες με την ως άνω απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Είναι προφανές ότι πριν καν εκκινήσει η ποινική διαδικασία στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη εφημερίδα, δημοσιοποιήθηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμα, κατηγορητήριο, εκκρεμείς κατηγορίες κλπ) τα δε εμπλεκόμενα πρόσωπα (καταγγέλοντες, είναι τα ίδια με αυτούς) με τους οποίους ούκ ολίγες φορές έχουμε έρθει αντιμέτωποι και στο παρελθόν σε επίπεδο αστικών απαιτήσεων και έχουμε δικαιωθεί κατά κράτος προασπιζόμενοι τα συμφέροντα και το κύρος της εταιρείας.

Εν κατακλείδι δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην άνω εφημερίδα είναι ψευδέστατο, άκρως προσβλητικό, παράνομο, δυσφημιστικό, θίγει τον πυρήνα των συνταγματικών δικαιωμάτων και προσβάλλει καταλυτικά κάθε έννοια σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, διαστρεβλώνει και αλλοιώνει την αλήθεια την οποία αποσιωπά, για τον λόγο αυτό έχουμε ήδη εκκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την προάσπιση τόσο του κύρους και της αξιοπιστίας της εταιρείας μας όσο και των προσώπων τα οποία θίγονται από το συγκεκριμένο άρθρο, έχοντας υποβάλλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αντιρρήσεις μας κατά της άνω εφημερίδας, αιτούμενοι την δημόσια ανάκληση του επίμαχου άρθρου, ενώ έχουμε επιφυλαχθεί για την περαιτέρω προσφυγή μας στα αρμόδια δικαστήρια. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER